Edison100

A szavazás eredménye Még több infó a szavazásról
Közönségdíj szavazás

Elkészült a 2021-es Edison100 lista, és most itt a lehetőség, hogy eldöntsétek, kié legyen a közönségdíj!

A közösségi és szakmai jelölések alapján összeállított listán 100 olyan hazai, innovatív és jövőbarát kezdeményezés található, amelyek óvodások és iskolások jövőben kritikus tudását és készségeit fejlesztik iskolai kereteken túl.


Böngésszétek át az összegyűjtött kezdeményezéseket, és szavazzatok a számotokra legkedvesebbre augusztus 29-ig!


A szavazás lezárult! Köszönjük a szavazatokat!


+1
szavazat
1%

Abacusan-GE VándoRobot Program

Az @Abacusan-GE VándoRobot Program sikere mögött két szakmai szervezet együttműködése áll. Életre hívói, a GE és az Abacusan Stúdió azzal a céllal működtetik a programot, hogy a jövő nemzedék érdeklődését a digitális technika és a STEM iránt formálják. A programban 10 hétre jut el 6 ArTeC robot készlet olyan iskolákba, amelyek tanulói máshogy nem juthatnának ehhez az élményhez. Eddig országszerte 42 település 57 iskolájában több mint 10.000 diák ismerkedhetett a programozás alapjaival

+1
szavazat
2%

AdniJóga

Az AdniJóga tevékenységeinek keretén belül rendszeresen jótékony jógaórákat tart 16 jógaoktató segítségével. A gyermekjóga oktatók játékos, mesékkel átszőtt foglalkozásokat tartanak állami gondozott, szegénységben élő gyerekek számára, míg felnőtt jógaoktatók átmozgató, meditatív gyakorlást visznek szülőcsoportoknak is. Az órákon trauma-tudatos megközelítést használnak és építenek a közösség megtartó erejére.

+1
szavazat
1%

Amigos a gyerekekért Alapítvány

Az Amigos a gyerekekért egy egyetemistákból álló jótékonysági szervezet, melynek célja, hogy a súlyosan beteg gyerekeket motiválja a gyógyulásra a nyelvtanuláson keresztül. A szervezet önkéntes egyetemistái példát tudnak mutatni, hiszen ők is tanulnak, diákok, ugyanakkor a kisebb korkülönbség miatt barátként foglalkoznak a gyerekekkel.

+1
szavazat
1%

Artistkids

Az Artistkids egy olyan művészeti foglalkozás, amely egy másik szemüvegen keresztül láttatja a művészet szépségét, jelentőségét, hogy a mai kor gyermekeiből a jövő művészetkedvelő, műértő és a művészetek mellett elkötelezett fiatalokat, felnőtteket neveljen. A játékos foglalkozások alatt sokszínűen lehetőséget teremtenek számukra. Megismerkednek a művész izgalmas életével, a mű érdekes és kevésbé ismert hátterével, valamint az adott kor zenéivel egészítik ki ezt az élményt.

+1
szavazat
1%

Bábozd Zöldre az Otthonod!

Az élményszerű tanulásra alapozva a környezeti nevelésben 2010 óta már többéves tapasztalattal rendelkező Bábozd Zöldre Egyesület mesékkel, játékkal, bábokkal, kreatív figurák segítségével juttatja el a zöld gondolatokat az egészen fiatal gyermekekhez. A bábszínházi programjainkkal és meséikkel 50 óvodában, 30.000 családot értek el, így születik meg egy tudatosabb zöld generáció.

+1
szavazat
1%

Bagázs Közhasznú Egyesület Komplex Gyermekfejlesztő Programja

A Bagázs gyerekprogramjainak elsődleges célja a romatelepeken élő nagycsoportos és kisiskolás gyerekek felzárkóztatása, és egyúttal szüleik fejlesztése. A gyerekek hetente kétszer vesznek részt fejlesztésen: egyszer otthonaikban, szüleikkel közösen - ezáltal erősítve a szülő-gyerek, és a szülő-iskola kapcsolatát -, míg a Bagázs az iskolában kifejezetten a tananyag megértésében segít. A Bagázs programjait a helyi oktatási, nevelési, művelődési intézményekkel együtt, önkéntesek bevonásával valósítja meg.

+1
szavazat
0%

Bakonyi Csillagászati Egyesület

Bakonyi Csillagászati Egyesületet azzal a céllal jött létre, hogy Veszprém megye legtöbb fiataljához elvihesse a természet, természettudományok, mérnöki tudományok szeretetét. A céljuk, hogy a gyerekeket különleges és meghökkentő programokkal inspirálják az élő és az élettelen természet megismerésére. Átfogó, élményekben, tapasztalatokban gazdag programokat nyújtanak az érdeklődő gyerekeknek, mint: interaktív LEGO Marsjáró szakkörök, interaktív meteorit bemutatók, nappali és éjszakai távcsöves bemutatók.

+1
szavazat
10%

Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ

Tanulás, mozgás, viselkedés és beszédproblémákkal küzdő gyerekekkel foglalkozunk úgy, hogy míg számukra egyéni és csoportos terápiás és fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk, a szülőket és a gyerekekkel foglalkozó pedagógusokat is bevonjuk a fejlesztő folyamatba azért, hogy a gyerekekről lekerüljön az a fókusz, hogy valami baj van velük.

+1
szavazat
2%

Belvárosi Közösségi Tér

A Belvárosi Közösségi Tér a belvárosi családoknak biztosít olyan ingyenes, komplex szolgáltatást, amelynek célja egy támogató közösség létrehozása. Holisztikus szemléletű védőháló, amely a családi élet minden szakaszában segíti a látogatókat a várandósságtól egészen az idős korig. A több mint 30 minőségi program és foglalkozás gyermekeknek és felnőtteknek, családoknak és egyedülállóknak, fiataloknak és időseknek kínál élményt, töltekezést és támogatást.

+1
szavazat
1%

BOOKR Kids

A BOOKR Kids Mesetár egy kifejezetten családok számára fejlesztett, otthoni meseolvasást támogató applikáció a 2-12 éves korosztály számára. A benne található több mint 400 digitális interaktív olvasmány (mese, vers, mondóka) célja az irodalmi érzékenység kialakítása és a fiatal generáció olvasóvá nevelése. Mivel a tudásalapú társadalomban csak az lehet sikeres, aki értő olvasásra képes, a cég elsődleges feladatának tekinti a gyerekek értő olvasóvá válásának segítését.

+1
szavazat
1%

Borarti for kids

A Borarti célja egy olyan, több lábon álló alkotóplatform létrehozása volt, ahol a gyerekek megélhetik a bennük természetesen meglévő kreativitást. Az Alkoss szabadon című könyv módszertana alapján a munkánk alappillére az alkotás, a természet és az újrahasznosítás hármasa. Itt minden adott a szabad alkotáshoz és a kreatív gondolkodáshoz, amit saját márkás termékekkel, hazai tervezők kollaborációiból született alkotásokkal és magyar partnerek által rendelkezésünkre bocsájtott eszközökkel biztosítunk.

+1
szavazat
1%

Bűvösvölgy

A Bűvösvölgy médiaértés-oktató központokat, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hozta létre, hogy támogassák a gyerekeket a média tudatos és biztonságos használatában. Ebben egyedülálló eszközparkkal és képzett médiaértés-oktatókkal segítjük őket ingyenes foglalkozásainkon.

+1
szavazat
9%

Csodavár Alapítvány

A Csodavárakban értő gondoskodással veszünk körül minden gyermeket a születéstől az általános iskolás kor végéig. Segítjük őket, hogy értelmileg, érzelmileg és fizikailag éretten érkezzenek az iskolába, sikereket érjenek el a tanulásban, miközben megélhessék a gyermekkor örömeit. Komplex gondolkodásunkban fontos, hogy a család egészét kísérjük és támogatjuk ezen az úton. Szeretnénk, ha a társadalmunk befogadóbb, elfogadóbb lenne, ezért intézményeinkben inkuzív szemlélettel közelítünk mindenkihez.

+1
szavazat
1%

Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakásotthonaiban és gyermekotthonában élő, hányatott sorsú, veszélyeztető családjukból kiemelt, traumatizált és érzelmileg elhanyagolt gyermekekkel, serdülőkkel, fiatalokkal és külsős felnőtt érdeklődőkkel foglalkozik Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület. Régóta alkalmaz népművészeti formákat és szimbólumokat művészetterápiás műhelyében.

+1
szavazat
0%

Da Vinci Pizsamaparti program

A Da Vinci Pizsamaparti program az élményoktatás koncepciója köré épül. A gyerekek zárás után ismerkednek múzeumok, tudományos-, kulturális intézmények/hálózatok és a Da Vinci Media által kínált tartalmakkal, helyszínekkel és a hozzájuk kapcsolódó tematikákkal, s nem mindennapi élményeken keresztül szereznek új tudást. Az eredeti ottalvós program mellett idén elindult az online, és hamarosan indul a „hazamenő” verzió is. A program egyéni, családi és osztálykirándulás formátumban is elérhető.

+1
szavazat
1%

Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

A Deák17 Galéria olyan társadalom kialakításában vállal szerepet, amely nyitott a kortárs művészeti alkotások és az általuk közvetített gondolatok befogadására, értékelésére. Célcsoportunk a 3 és 23 év közötti fiatalok. Célunk, hogy a fiatalok a társadalom nyitott, toleráns, értékteremtő, a természeti és társadalmi környezetért felelősséget érző tagjaivá váljanak.

+1
szavazat
0%

Digital Skills

A Digital Skills célja, hogy kutatásuk eredményei alapján cikkek fordításával, előadásokkal és workshopokkal támogassák a szülőket, hogy a digitális eszközök előnyt jelentsenek, ne veszélyforrást. Az okoseszközök elképesztő gyorsasággal váltak hétköznapjaink részévé, miközben a használatukra felkészülni és azt elsajátítani nem mindig jut idő. Ebben segít szakmai tartalmaival a Digital Skills.

+1
szavazat
0%

DIOO – Digitális Okosjáték Óvodásoknak – Iskolaérettség felmérő és felkészítő rendszer

A Digitális Okosjáték Óvodásoknak (DIOO) felméri az óvodások iskolaérettségét és játékos formában készíti fel őket az általános iskolára, valamint ellenőrzött formában tágítja ki a digitális írástudás képességüket. A pedagógusok már kiértékelt statisztikák alapján, grafikonokon keresztül követhetik a saját munkájukat és a gyermekek fejlődési ívét.

+1
szavazat
1%

E.ON EnergiaKaland

Az E.ON 2008-ban indította útjára az EnergiaKaland elnevezésű virtuális tanulási programját, amelynek célja, hogy segítse a pedagógusokat az energiatudatosság kialakításában, a gyerekeket pedig az energiával kapcsolatos tudásuk bővítésében, kompetenciák fejlesztésében. A közös cél, hogy a fenntartható fejlődés céljait szem előtt tartva az energiatudatosság, az energiabiztonság és az energiatakarékosság terén átfogó oktatási anyagok álljanak a magyar iskolák rendelkezésére.

+1
szavazat
0%

Egységes család program

Egészséges társadalom alapját a jól működő családokban élő egészséges személyek alkotják. Fizikailag és mentálisan is egészséges lakosság fejlesztéséhez az egyén elsődleges rendszerét, a családokat, kell oly módon működtetni, hogy az biztosítsa a gyermekek egészséges fejlődéséhez alkalmas környezetet. A Mentálmorfózis Alapítvány célja, mentálhigiénés és közösségfejlesztő programjain keresztül segítséget nyújtson az egyéneknek és családoknak a testi és lelki értelemben is egészséges életvitelhez.

+1
szavazat
0%

Egyszerűbb Gyermekkor

Az Egyszerűbb Gyermekkor mozgalom 2012 óta található meg hazánkban és a túlfogyasztásra ad családi választ. A módszer fókuszában a kis, megvalósítható egyszerűsítések állnak: ezek eredményeképp a családok visszatalálnak valódi, egyszerű céljaikhoz, a mindennapokban pedig megfelelő hangsúlyt kapnak a valóban fontos, családi kapcsolatokat elősegítő minőségi együttlétek. Az egyszerűbb gyermekkor az alábbi négy fő pillér mentén alakítható: környezet, ritmus, időbeosztás, (digitális)média.

+1
szavazat
0%

Együtt lenni jó! - BTM Budapest Galéria

Együtt lenni jó! program célja az, hogy nyugdíjasházakban lakó idősek és óvodás gyerekek közös programokon vehessenek részt. A múzeumi környezetben együtt fejtik meg a műalkotásokat, együtt játszanak, alkotnak. Rengeteg jókedvet, tudást oszthatnak meg egymással. Ötletünk fontos része az, hogy szoros együttműködésre ösztönözzük az egymáshoz közel található óvodákat és nyugdíjasházakat.

+1
szavazat
0%

Élménybiológia

Az Élménybiológia egy tudománynépszerűsítő felület, valamint összefoglaló neve az olyan inspiráló és innovatív módszereknek, melyeket nem csupán biológiatanárok, hanem bármely pedagógus alkalmazhat. Az alapító Joós Andrea biológiatanár, tudománykommunikációs szakember, aki kollégáival folyamatosan a 21. századi tanári önkép és módszertan fejlesztésén dolgozik. Az Élménybiológia kiadványokat is megjelentet, egyik legkeresettebb könyve az emberi szervekről szóló színező: a Szívtetkó.

+1
szavazat
1%

Emberség Erejével Alapítvány

Egy mindenki számára élhető világért dolgozunk, ahol érvényesülnek az emberi jogok, az esélyegyenlőség és a demokrácia. Fontos értékeink a nyitottság, közösség, cselekvés, autonómia, emberség. Emberi jogi szervezetként oktatási programokkal és civil szervezetek támogatásával foglalkozunk. Tevékenységünket a fejlesztő szemlélet, a tanulásba és változásba vetett hit jellemzi.

+1
szavazat
0%

Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület

A Farkaskölyök Ifjúsági Egyesület egy független, országos egyesület, ami elkötelezett a környezettudatos életmód, a sport, a médiatudatosság, a természetes életformák és az életrevalóság ügyének terjesztésében. Célul tűztük ki az egyéni világlátás és értékrend kialakítását. Az egyesület által létrehozott “Farkaskölyökképző” program ebben segít.

+1
szavazat
1%

Fortély-sátor

A Fortély-sátor mobilizált szabadulószobáival azt szeretnénk elérni, hogy minden gyerek kipróbálhassa magát egy izgalmas játék során, és rájöhessen, hogy ő is kreatív módon tud megbirkózni különböző kihívásokkal. Ezzel a pozitív élménnyel szeretnénk ellensúlyozni a tanulással kapcsolatos negatív élményeket, és a sikerélményen keresztül fejleszteni a fiatalok önértékelését és az alapképességeit. Célunk, hogy minél több mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű fiatalhoz juttassuk el a siker élményét.

+1
szavazat
0%

Funside School

A Funside School délutáni foglalkozásain játék a tanulás. Itt az angol nyelv és az informatika oktatása a legmodernebb eszközökkel és a legnagyobb vidámságban zajlik. Cél a gyermekek készségeinek fejlesztése, fókuszálva a legfontosabb és leghasznosabb képességekre: az idegen nyelvi kommunikáció játékos fejlesztésére, a problémamegoldás és a kritikus gondolkodás elősegítésére programozás oktatáson keresztül.

+1
szavazat
0%

Füri ZeneTér

A Füri Zene Térrel egy olyan közösséget szeretnének létrehozni, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a zenével, együtt muzsikálhatnak azokkal az előadókkal, akiknek a műveit éneklik. Nemrég megalakult a Füri ZeneTér Egyesület is, ahol hátrányos helyzetű közösségeken segítünk hangszerekkel és sportszerekkel.

+1
szavazat
0%

Győri Gyerekegyetem

A Győri Gyerekegyetem a campuson szervezett egyhetes intenzív, játékos elemeket is tartalmazó „nyári tábor” 10-13 éves gyermekek részére, melynek során a táborozók betekintést kapnak az egyetem életébe. Különleges szemináriumokon és előadásokon is részt vehetnek, igazi nagy előadótermekben hallgathatják az egyetem oktatóit, de kutathatnak, kísérletezhetnek, alkothatnak és laborokat is látogatnak. Az izgalmas foglalkozásokon kívül a sport- és szabadidős programok sem hiányozhatnak a Gyerekegyetem életéből.

+1
szavazat
0%

Hashtag.school

A #School egy digitális, személyre szabott oktatási platform. Az első olyan hazai LMS+CMS, mely a 21. századi pedagógia alapelveit figyelembe veszi: egyszerre innovatív és gamifikált. A fejlesztői köre a tanulói és a tanári igényekre támaszkodik - hiszen az ötletadó maga is pedagógus. „Mi lenne, ha egy olyan online oktatási platform készülne, amely nem egy tipikusan informatikai gondolkodású cég terméke, hanem gyakorló tanárok által megfogalmazott, innovatív pedagógiai igényeket szolgálna ki?”

+1
szavazat
0%

HelloWorld Egyesület - First Lego League

A HelloWorld Egyesület néhány év alatt egy informatikai táborból nőtt civil szervezetté, mostanra pedig a LEGO Education hivatalos magyarországi partnere, amelynek cége a LEGO alapú természettudomány és projekt alapú oktatás meghonosítása az iskolákban, otthonokban és szakkörökön. Az Egyesület emellett kiemelt figyelmet fordít a szülők és a gyerekek közt meglévő digitális szakadék felszámolására, az online térben is tudatos gyerekek és szülők képzésére.

+1
szavazat
1%

Hópárduc Alapítvány

Mi a Hópárduc Fejlesztő Falmászásnál olyan programot alkottunk meg, amelyben a lehető legtöbb idegsejtet állítjuk munkába a falmászáson keresztül, valamint a célzott fejlesztő feladatokkal. Mindezt egy pozitív, támogató légkörben, élménypedagógiai eszközökkel kiegészítve tesszük. Célunk, hogy a mászófalon fejlesztő feladatok által a gyermek képes legyen megtanulni figyelmének akaratlagos irányítását, valamint segítjük a gyermekeket érzelmeik kifejezésében.

+1
szavazat
0%

Hősök Tere Alapítvány

A Hősök Tere Alapítvány munkája egy olyan világért dolgozik, ahol merünk kiállni és tenni magunkért és másokért a mindennapokban. Ahol az együttérzés társadalmi norma, ahol az emberek a terveik megvalósítása közben is odafigyelnek másokra, és nem csak észreveszik, ha baj van, de segítenek is. Tréningjeink, a szociálpszichológiai kutatásokon alapuló tudásátadás mellett nagy hangsúlyt fektet a saját élmények általi, mélyebb megértést adó gyakorlatokra.

+1
szavazat
1%

Idea Alapítvány

Az Idea Alapítvány az álhíreket ellenőrző Urbanlegends.hu, valamint a médiaműveltség fejlesztésével foglalkozó Televele Egyesület közös projektje. Célja az információ hitelességének vizsgálatához szükséges ismeretek és készségek fejlesztése. Az iskolában a diákok megtanulnak írni, olvasni, és megismerik például a kénsav képletét. Arra viszont senki nem készíti fel őket, hogyan különböztethetik meg a valódi híreket az átverésektől. Az Idea Alapítvány programjai ezt a hiányt szeretnék pótolni.

+1
szavazat
4%

Időspirál Élményközpont

Az Időspirál Élményközpontba látogató gyerekek a virtuális és kiterjesztett valóságot, valamint az érintőképernyők lehetőségeit kihasználva, játszva ismerkedhetnek meg az emberi testtel, a Naprendszer titkaival, a digitális világ -robotika- elemeivel, a földtörténeti korokkal, őslényekkel, illetve a Föld óceánjainak, valamint az űrkutatás világával. Az itt eltöltött teljes tanítási nap hatalmas élmény, és óriási tudásforrás a gyerekek számára.

+1
szavazat
0%

InDaHouse Hungary Egyesület

Az InDaHouse Hungary Egyesület célja, hogy az encsi kistérségben élő, kiskorú, hátrányos helyzetű gyerekek önmegvalósító, felelős, a saját sorsukat irányító, mobilitásra képes felnőtté váljanak, akik szülőként be tudják építeni a tőlünk kapott támogatást a gyerekeik nevelésébe. Ennek érdekében önkéntesek által megvalósított egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat tartunk, és mentor programot működtetünk. Legújabb kezdeményezésünk a 2020-ban Fügödön elindított iskolaelőkészítő program.

+1
szavazat
0%

Jel Alapítvány - JELEVEN - Online és offline gyerekjelnyelvi kurzusok

A JELEVEN Kurzus egy célzottan gyerekeknek szánt, nonformális módszertanú jelnyelvi képzés, ami csoportmunkán és együttműködésen alapuló metódust visz a tantermekbe. Élményalapú jelnyelvi kurzusok alsós osztályoknak, a távoktatás óta digitális formában is: egy több mint 250 jelnyelvi videóból álló online háttéranyag, ahol 12 témakörben tanítanak jeleket, gyerekbarát formában. Ez a JELEVEN Online Gyerekjelnyelv, ami az offline kurzusok kiegészítése vagy önálló jelnyelvtanulási eszköz is lehet.

+1
szavazat
0%

Jövőmenők és Jövőfoglalkozások

A Jövőmenők című könyv kerettörténetére épülő foglalkozás a gyorsan változó technológiai területek közül dolgozza fel a legfontosabbakat általános iskolások számára. Mesés történetbe bújtatva keltjük fel a gyerekek érdeklődését a téma iránt, és az olvasmányélményt személyes vagy online workshop segítségével mélyítjük el.

+1
szavazat
0%

Juszt-is teszünk Alapítvány! a Hátrányos Helyzet Csökkentéséért

Havonta egy hétvégét, nyáron pedig egy hetet töltünk Bódvalenkén, ahol 5 korosztályra bontva tartunk foglalkozásokat a Bódvalenkén élő gyerekeknek. Nyaranta tanulmányi eredménytől függően jutalomkirándulásra visszük a gyerekeket. Létrehoztunk egy napi szinten működő skype-tanodát, melyben helyben tanulnak a gyerekek, más városban élő önkéntessel, illetve 1-2. osztályos gyerekeknek külön foglalkozás van, melyet helyi segítőink tartanak az általunk összeállított anyaggal.

+1
szavazat
0%

Kamasztér Alapítvány

Célunk a társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése és a fiatalok életminőségének javítása. Alaptevékenységünk a játékon keresztüli készség és képesség fejlesztés, valamint a tehetséggondozás. Saját magunk által fejlesztett módszertan alapján dolgozunk, mely lehetővé teszi a továbbtanulás során és a munka világában hasznosítható kompetenciák élményszerű, tapasztalatra épülő elsajátítását. Programjaink középpontjában a tudatosság fejlesztése, a szemléletformálás és az értékek közvetítése áll.

+1
szavazat
0%

Kék Erdő Alapítvány - Szenzoros feldolgozási zavarral élő gyermekekért

A Kék Erdő csapata azért dolgozik, hogy megmutathassuk, menő dolog elfogadóan viselkedni egymással. Fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy a szenzoros feldolgozási zavar tünetei kezelhetőek, megfelelő támogatással a szenzoros gyermekekből olyan felnőttek nőnek fel, akik valóra válhatják minden álmukat. A szenzoros gyermekből tehát szenzoros felnőtt lesz, így lényeges látni azt, hogy a környezetünk tele van nem tipikus, átlagos emberekkel, és ez rendben van így.

+1
szavazat
0%

Kids' Skills

A Kids’ Skills egy megoldásfókuszú eszköz, azaz a meglévő kompetenciákra, erősségekre épít és folyamatosan elismeri a haladás jeleit. A gyermek és környezete figyelmét arra irányítja, mitől mennek jól a dolgok és hogyan tudja a gyermek a már jól működő készségeit, tudását a jövőben máshol, máshogyan is alkalmazni.

+1
szavazat
5%

Klímanócskák

Klímanócska képzés többrétűen öleli át, s adja tovább a gyermekek részére a klímával kapcsolatos problémákat, lehetséges megoldásokat. A program célja, hogy a gyermekekkel együtt, rajtuk keresztül egy szemléletváltást érjünk el. Az éves képzés után a gyerekek Klímanócska fogadalmat tesznek, így megerősödnek bennük az addig kialakult készségek. Célunk a klímatudatos, környezettudatos gondolkodás, fenntarthatóságra való nevelés, lokálpatrióta szemléletmód, szülői- lakossági szemléletformálás.

+1
szavazat
1%

Kockulj Okosan

Célkitűzéseink a gyermekekben rejlő tehetség megtalálása, fejlesztése, valamint az élményalapú tanítás, AHA-ÉLMÉNY. Gyerekekkel éljük át azt az élményt, ami akkor jön létre, ha sikerül valamit megcsinálni, vagy megérteni, és ha ez csapatban valósul meg, akkor az még nagyszerűbb. Kutassanak, fejlesszenek, legyenek kíváncsiak, keressék a megoldásokat, nézzék meg a világban milyen feladatokat kell és lehet megoldani, hogy a környezetünket jobbá tegyük. A Kockulj Okosan Mérnök csapata ebben munkálkodik.

+1
szavazat
5%

KOLLABOR

A KOLLABOR Természettudományos Élményközpont olyan közösségi alkotótér, ahol hiszünk abban, hogy egy tudatos, értékteremtő közösség képes építeni a térség jövőjét. Célunk, hogy gyakorlati tanulásra alkalmas támogató közeget teremtsünk, melyben mindenki megismerheti a jövő várható kihívásait és lehetőségeit. Olyan alkotóteret kívánunk működtetni Békéscsabán, ahol minél több érdeklődő számára biztosítunk lehetőséget a kibontakozásra, a világ felfedezésére.

+1
szavazat
0%

Kompánia Alapítvány

Küldetésünk, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű, csellengő, 7-24 éves fiatalok ne kallódjanak el, találják meg az útjukat úgy, hogy ők maguk is tesznek érte. Mindezt szakemberek segítségével, közösségi terek kialakításával és egyénre szabott fejlesztéssel érjük el. Alapítványunkon belül két fő területen tevékenykedünk: a Kompánia Tanodában és a Kompánia Alterben.

+1
szavazat
1%

KórházSuli Alapítvány

Magyarországon évente közel 2000 gyerek kényszerül magántanulói státuszba tartós betegség miatt. Ezek a gyerekek sokszor hónapokig, de akár évekig is kimaradhatnak az iskolából, kiszakadnak megszokott közösségükből, ezért sokan közülük elmagányosodnak, motiválatlanná válnak. Ekkor segít a KórházSuli.

+1
szavazat
0%

Közterem - Legyen az osztályból csapat!

A Közterem célja, hogy az osztályból valódi csapat váljon. A program egy osztálytermi szinten, az adott osztállyal (3. évfolyamtól az érettségiig tartó korosztállyal) megvalósuló tréningsorozat, melynek során a diákok olyan csoportos együttműködést igénylő helyzetekben vesznek részt, melyek segítségével kulcsfontosságú szociális készségeik fejlődnek, mint például a win-win szemlélet, a hatékony kommunikáció és a konfliktuskezelés, miközben a csoportkohézió is erősödik az osztály tagjai között.

+1
szavazat
1%

Létra Klub (Világszép Alapítvány)

A Létra Klubban azért dolgozunk, hogy a hozzánk járó gyerekek és fiatalok önbizalommal teli, magukat jól ismerő, kíváncsi, kreatív és felszabadult emberré váljanak. Hiszünk abban, hogy a pozitív megerősítés szárnyakat ad a képességek kibontakozásának. A Létra Klub értékei: a SOKSZÍNŰSÉG, a KAPCSOLÓDÁS, a FEJLŐDÉS és az ÉLMÉNY.

+1
szavazat
0%

LogiKaLand

A Logikaland a 3-14 éves korosztálynak kínál izgalmas kihívásokat a logika birodalmába. Célunk, hogy felkeltsük érdeklődésüket, fejlődjön a matematikai gondolkodásuk, kipróbálhassák ötletességüket, a megoldások által sikerélményt szerezhessenek és mindenekelőtt egy jót játszanak. Fontos számunkra, hogy a feladatmegoldás során mindenki találja meg a saját útját és a saját megoldását.

+1
szavazat
0%

LogIQa Stúdió

A LogIQa Stúdió célja, hogy a tanfolyamokon keresztül a gyerekeket megtanítsa túllépni a berögzült sémákon, fejlessze gondolkodásukat. Ezt nem szaktárgyi ismeretek átadásával, mélyítésével, hanem gondolkodtató, kihívást jelentő, szokatlan feladatokkal, játékokkal érik el. A LogIQa Stúdió foglalkozásain a kreativitást, próbálkozó gondolkodást, absztrakciós képességet, célorientált problémamegoldást, leleményességet, kritikai gondolkodást, önreflexiót, önbizalmat fejleszti, ezekre épít.

+1
szavazat
1%

Logiscool élményalapú programozóiskola

A Logiscool egy élményalapú programozóiskola, amelynek célja, hogy minél több gyerekhez eljuttassa a digitális írástudást. A Logiscoolban lehetőségük van arra, hogy olyan módon tanulják meg használni a számítógépet, tabletet, okostelefont, ami egész életükre pozitív hatással lesz. Saját fejlesztésű, moduláris tananyag és oktatási platform a gyerekek életkorához és tudásszintjéhez is igazodik.

+1
szavazat
0%

Makerspace / Marker's Red Box

A Maker’s Red Box alkotópedagógiai módszertan által a gyerekek aktív alakítóivá válhatnak a környezetüknek azáltal, hogy valós és aktuális problémákon dolgozva megtanulnak tárgyakat tervezni, azokat digitális megmunkáló eszközök segítségével létrehozni, majd mikrokontrollerek segítségével azokba életet lehelni. Mindezt projektkörnyezetben, egymással együttműködve.

+1
szavazat
1%

MáSzínház

A MáSzínház egy olyan nyitott előadó-művészeti közösség, amelyben sérülékeny csoportokhoz tartozók, kiemelten értelmi fogyatékos emberek szociális és kreatív képességeinek fejlesztésével foglalkozunk, partnerségen alapuló művészeti foglalkozások keretében. Színházi nevelési módszertanunk alkalmazásával érzékenyítjük és invitáljuk közös gondolkodásra gyermek- és felnőttkorú résztvevőinket, más szerepet adva ezzel játszónak és nézőnek egyaránt.

+1
szavazat
0%

Medve Matek

A Medve Matek programsorozat célja a matematika népszerűsítése, a tantárgy iránt érzett negatív hozzáállások ledöntése. A rendezvények jellege által is hangsúlyozzák a kooperatív gondolkodás, a csapatmunka fontosságát, kimozdítják a gyerekeket a szabadba és egy egészen újszerű köntösben mutatják be számukra a tudomány ezen ágát, ezzel is élvezhetőbbé, izgalmasabbá téve. Emellett fontosnak tartják az aktív időtöltés, a természetközeliség kiemelését, valamint népszerűsítik a pedagógusi pályát is.

+1
szavazat
0%

MERLIN Ház Képességfejlesztő és Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

A MERLIN Ház Képességfejlesztő és Tehetséggondozó Nonprofit Kft. célja olyan közösségek, alkotóműhelyek kiépítése, ahol a gyerekek óvodás kortól egészen fiatal felnőtt korig egy jó hangulatú, egymást ösztönző, segítő csapatban tudják fejleszteni az informatikai- és természettudományos tudásukat. A legtehetségesebb diákok bevonása a tanfolyamok, versenyek, táborok szervezésébe hozzájárul a Merlin Ház oktatási tevékenységének folyamatos fejlődéséhez, a tananyagok korszerű, magas színvonalához.

+1
szavazat
1%

Mese-Tér-Kép

Első Mese-Tér-Kép foglalkozásunkat 2017 januárjában tartottuk, csapatunk azóta működik azzal a céllal, hogy kortárs mesealapú alkotófoglalkozásokat tartson a nem mindennapi kalandokra vágyó gyerekeknek Pécsen és környékén, 2019 óta pedig már Budapesten is. A programjaink mindig egy kortárs meséből indulnak ki, majd ehhez kapcsolódnak egyéni és közös alkotások. A témát általában a megrendelő kéri, mi pedig ahhoz kapcsolódóan választunk egy könyvet, majd építjük fel az adott korosztályra a foglalkozást.

+1
szavazat
0%

Mesebeli Torna- MEBETO

A Mesebeli torna (Mebeto) a felnövekvő társadalom, azaz gyermekeink bio-, pszicho-, és szociális jólétének, a magabiztos személyiség kialakulásnak elősegítése egy zenés intelligencia- és mozgásfejlesztő, zöld élménytornával. Céljuk, hogy a gyermekek új élményekkel gazdagodjanak és közben különböző intelligenciájuk - nyelvi, vizuális, térbeli, zenei, logikai, matematikai, mozgási, természeti, szociális - fejlődjön.

+1
szavazat
0%

Mesélj Fejből

Egy tréninget fejlesztettünk ki, amelyen a résztvevők közösen, egymásnak segítve, játékosan, gyakorlatokon keresztül megtanulják és kipróbálják a fejből mesélést. A Covid előtt tantermi formában, azóta online is. Vidám és szórakoztató feladatok, kis lépésekkel haladva, a résztvevők igényeire, kérdéseire odafigyelve. A Mesélj Fejből foglalkozások célja bárkinek átadni a fejből mesélés képességét.

+1
szavazat
0%

Mesés Emberi Jogaid – (Amnesty Emberi Jogi Oktatás)

A Mesés Emberi Jogaid videósorozatot a covid-járvány első hullámának karanténidőszaka hívta életre. Azt szerettünk volna, hogy a kényszerű bezártság idején se kelljen lemondanunk az emberi jogi témájú történetekről. A videókhoz pedagógusoknak szóló módszertani segédletet készítettünk, így nem csak a szülőktől vállaltunk át egy-két esti mesét, de a pedagógusok kezébe is eszközt adtunk, hogy hogyan tudják használni ezeket a meséket, történeteket az online és az offline óráik során.

+1
szavazat
0%

Mobility - Győr Digitális Élményközpont

A Mobility-Győr Digitális Élményközpont missziója a digitális világ tevékeny megismertetése. Ennek megfelelően a hozzánk látogató iskolai csoportok, egyéni látogatók, családok utazhatnak a virtuális valóság segítségével, megismerhetik az okos városok és okos otthonok működését, készíthetnek animációt, játszhatnak a pixelekkel, irányíthatnak robotokat kódsorokkal , táblagépekkel.

+1
szavazat
0%

Móra Kiadó - irodalom - edukáció - szórakozás

A Móra Kiadó 70 éve az ország közös kulturális alapját teremti meg kiadványaival, több generáció nőtt fel a kiadó könyvein. Néhány évvel ezelőtt indult edukációs részlege pedig kimondottan a gyerekek játékos oktatásához, fejlesztéséhez és a szülők edukálásához fejleszt termékeket. Ingyenesen elérhető élményalapú oktatási anyagokat, kiállításokat készítünk könyvtáraknak, oktatási segédletet pedagógusoknak, online képzéseket szülőknek a társadalmi felelősségvállalás jegyében.

+1
szavazat
0%

Netkorrep

A Netkorrep program gazdája, a Menetszél Egyesület hátrányos helyzetű gyerekek felkarolására jött létre. Elsősorban a tanulással való kiemelkedésben hiszünk. Programjainkon segítünk megérteni az iskolai tananyagot, és felkészítjük a gyerekeket az élet fontosabb kihívásaira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Én egy szövegblokk vagyok. Kattints a szerkesztés gombra a szöveg megváltoztatásához. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column]

+1
szavazat
0%

NoBadKid; Pressley Ridge Alapítvány

Sok gyerek önhibáján kívül olyan érzelmi és magatartási problémákkal küzd, ami késlelteti természetes fejlődését. A környezetük szemében ők „rosszgyerekek”, akiket már sok intézmény vagy akár a családjuk is visszautasított. Mi a NoBadKid - Pressley Ridge Alapítványnál megtaláljuk az utat hozzájuk és sikerekhez segítjük őket mindennapjaikban. Módszereink segítségével el tudják hagyni mindennapi veszélyes, kiszolgáltatott életüket, és sorsuk, napjaik tudatos alakítóivá válnak.

+1
szavazat
3%

Nyíregyházi Digitális Közösségi Alkotóműhely

A Nyíregyházi Digitális Közösségi Alkotóműhely egy olyan modern és korszerű hely, amely folyamatosan fejlődik. A tehetséggondozás és az általános tudás fejlesztése elsődleges célt képez nálunk, akárcsak a pályaorientáció. Fontos szempont a fiatal közösségek számára megmutatni a jövőbeli lehetőségeket.

+1
szavazat
0%

Öko-Kuckó Oktatóterem

A Pécsett működő Öko-Kuckó oktatótermet óvodai csoportok, iskolai osztályok és családok látogatják. A hétköznapok során játékos, élményalapú foglalkozásokat tartunk oktatótermünkben és a Dél-Dunántúl köznevelési, közművelődési intézményeiben. Elsősorban az óvodásoknak és a kisiskolásoknak tartunk programokat, az életkoruknak megfelelő formában és módszerekkel bemutatva a fenntarthatóság aktuális kérdéseit.

+1
szavazat
0%

Önismereti Filmes Műhely - Életrevaló Karitatív Egyesület

Az Önismereti Filmes Műhely gyermekvédelmi intézményben élő gyerekek részére létrejött komplex egészségfejlesztő program: mentálhigiénés, drámapedagógia, veszteség fejlesztő csoportok, tánc, és professzionális filmkészítés kapcsolódik össze. Önismeretet fejlesztünk, közösséget építünk, kiegészítve a sikerterápia, az élményterápia eszközeivel. Filmjeink a gyerekek történeteire, a nehézségeire, erősségeire, és súlyos társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet.

+1
szavazat
0%

Open History

Helyezkedj bele egy történelmi korba, és megérted! Célunk, hogy érthetővé és átélhetővé tegyük a történelmet és nemzeti ünnepeink, emléknapjaink hátterét. Az Open History oktatási programjai az élmény- és drámapedagógia módszereivel építik a tudást, és fejleszti a készségeket legyen szó múzeumi foglalkozásról vagy tanrendbe illeszkedő, iskolai és osztálytermi programokról.

+1
szavazat
2%

Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

Táborokat szervezünk, természetbarát oktatóközpontot tartunk fent, aktív természetvédelmi munkákat végzünk. És még? Kirándulunk belföldön és külföldön, barlangászunk, denevéreket hálózunk, kutatunk csúszó-mászók, madarak és emlősök után. A „Pangea” szó tagjainknak nem csak a természet égészét szimbolizálja, de azt is, hogy önkéntes alapon fejlesszük közösségünket és segítjük egymást mindenben, amiben szükséges Önkénteseink segítségével dolgozunk a „Teljes Földért”.

+1
szavazat
1%

Plukkido

A Plukkido játékos és pozitív gyereknevelést segítő eszközöket készít kisgyermekes családoknak és pedagógusoknak, amelyek segítséget nyújthatnak a mindennapi feszültségek kezelésében és észrevétlenül fejlesztenek. Missziójuk: tenni azért, hogy a felnövekvő generációk érzelmi biztonságot nyújtó, képességeik kibontakozását segítő légkörben nevelkedhessenek. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek elsajátítsák a játékos problémamegoldást, valamint az önmagukért és egymásért való felelősségvállalást.

+1
szavazat
2%

Pompás Napok

A Pompás Napok célja a néphagyomány elemeit erős kötéllé összesodorva eljuttatni minden gyermek számára a népmesét, népi játékokat, mondókákat, népdalokat, ezáltal interaktív módon, a beleélést segítve, többoldalú megerősítéssel fejleszteni őket. A mesék alkalmasak arra, hogy segítsenek a bátorságnövelésben, az intelligenciafejlesztésben, a figyelem erősítésében, a kreativitás növelésében, az ismeretátadásban.

+1
szavazat
0%

PontVelem Okos Program

A PontVelem Okos Program egy országos program általános iskolás diákoknak és tanáraiknak, bevonva a diákok szüleit is. A program értékes ajándékokkal, játékos formában ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtésre, a pénzügyi tudatosságra és a fenntartható életmódra, miközben hangsúlyozza az egymást segítő karitatív tevékenységek fontosságát.

+1
szavazat
0%

Rapid Matek

A Rapid Matek legfőbb célja, hogy bebizonyítsák: a matekhoz mindenki ért, ha jól van megszólítva. 2 napos, intenzív kurzusokat tartanak felsőtagozatosok számára, hogy minél hatékonyabban készüljenek fel egy adott megmérettetésre (pl. a központi felvételire vagy az iskolaváltásból adódó nehézségekre). Olyan biztonságos környezetet teremtenek a tanulóik számára, ahol rájuk és az ő igényeikre figyelnek, bátran kérdezhetnek, hatékonyan elsajátíthatják a tananyagot, emellett még jól is érezhetik magukat.

+1
szavazat
0%

Rosa Parks Alapítvány

Az Alapítvány a perifériára került, elsősorban roma gyerekek számára biztosít megtartó, fejlesztő közösséget, akik nem egyenlő esélyekkel állnak az iskolarendszer rajtvonalához. A szociális munka, pedagógia és a jog eszközeivel támogatjuk a családokat, hogy élni tudjanak a szabad iskolaválasztás jogával, hogy gyerekeik inkluzív iskolákba járhassanak és képességeik kibontakozhassanak. Ehhez mentorálással, fejlesztéssel és szabadidős programokkal járulunk hozzá.

+1
szavazat
0%

Skool - Spectry

A Skool-ban 2014 óta 5000+ gyermekeknek segítettük a bekapcsolódását a számítógépes kódolás világába. Spectry nevű, új projektünkben úgy tanítjuk meg a programozást az érdeklődő autista gyerekeknek, hogy közben szociális készségeik is fejlődnek. Mindezt élményeken keresztül, ingyenesen: spectry.org

+1
szavazat
1%

Sulinyugi program

A Sulinyugi program célja, hogy minden iskolás játékosan, a maga korának megfelelő nyelvezettel tanuljon arról, hogy mit tehet a stresszkezelésért. Könnyen bevethető módszerek és bizonyítottan hatékony feszültségkezelő tippek bemutatásával tudatosítják, hogy mindenki képes a saját feszültségét kezelni. Az iskolákhoz díjmentesen jutnak ki az önkéntes hálózatuk segítségével és tartanak interaktív osztályfoglalkozásokat. Eddig több mint 10.000 gyerekkel és szüleivel tudták megismertetni a hatékony nyugi technikákat.

+1
szavazat
0%

Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország

A Superar egy nemzetközi szervezet, mely 2009-es alapítása óta a Superar ingyenes, közösségi zeneoktatást kínál elsősorban olyan gyermekeknek és fiataloknak, akik szociális környezetük miatt jellemzően nem jutnak jó minőségű (zene)oktatáshoz. A rendszeres kórus, illetve zenekari órák nem csak a zenei készségek fejlődését szolgálják, de személyiségformáló hatással is bírnak. A Superar célja, hogy ezen keresztül növelje a gyermekek és fiatalok boldogulásának esélyét a jövő társadalmában.

+1
szavazat
0%

Symbo alapítvány - Ne skatulyázz!

A Symbo Alapítvány azért dolgozik, hogy minden hozzájuk járó gyerek megértse a saját – és mások – érzéseit, reakcióit, viselkedését, majd azokra megfelelően tudjon reagálni. Stratégiákat tanítanak, hogy könnyebben menjen számukra a beilleszkedés és a kortársakkal való együttműködés. Utóbbi elősegítése érdekében gyakran tartanak a kortársaknak szemléletformáló foglalkozásokat, amelyek segítik egymás elfogadását és befogadását.

+1
szavazat
0%

Symphonia Alapítvány – SAMISULI

A Symphonia Alapítvány közösségi zenei programja, a SAMISULI zeneiskola ingyenes hangszeres zenetanulást és társadalmi felzárkózási lehetőséget nyújt rossz körülmények között élő gyerekeknek (mára 23 helyszínen kb. 1800 főnek). Hiszünk abban, hogy a zenének és a közösségnek csodatévő ereje van. Hisszük, hogy ha esélyt és támogatást kap, akkor még a legrosszabb körülmények között élő gyermek is képes egy jobb életet teremteni magának. Mi ezt adjuk a növendékeinknek. Közösséget. Reményt. Jövőt.

+1
szavazat
8%

Szemfüles Egyesület a Gyermekekért

Egyesületünk 2011-ben alakult Keszthelyen, az eltérő fejlődésű, illetve fejlődési lemaradásokkal, zavarokkal küzdő gyermekek fejlődésének, fejlesztésének a támogatására. Célunk volt, hogy városunkban kialakítsunk egy olyan központot, ahol egy helyen elérhetőek a különböző végzettségű, gyermekekkel foglalkozó szakemberek. Az egyesület célja az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, a szakmai közösség kialakítása, fenntartása, folyamatos fejlesztése.

+1
szavazat
0%

SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület

SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület Érd és környéki autista gyerekek fejlesztésével, táboroztatásával, tehetséggondozásával és szüleikkel foglalkozik. Célunk, hogy minden érintett gyermek megkapja a neki szükséges fejlesztést, odafigyelést és elfogadást, valamint a szülők szakszerű segítségben részesülhessenek.

+1
szavazat
0%

Szitakötő Oktatási Program

A Szitakötő Programban egy negyedéves gyerekfolyóiratra alapozzuk programunkat, amit az iskolák maximum 35 példányban ingyenesen kapnak meg. A laphoz kapcsolódó gyerekfoglalkozásokat, pedagógusképzéseket tartunk, segédanyagokat dolgozunk ki. Az olvasás megszeretését segítő, negyedévi gyerekfolyóirat publikálása. Interaktív gyerekfoglalkozások és pedagógusképzések, kreatív alkotói pályázatok gyerekeknek, nyáron ötnapos alkotótábor gyerekeknek.

+1
szavazat
1%

Szociopoly - Gyerekesély Közhasznú Egyesület

A Szociopoly a mélyszegénységben élő családok élethelyzetét modellező érzékenyítő társasjáték, amelynek célja a szegénységgel kapcsolatos előítéletek csökkentése. A játék során egy átlagos hónap napjain haladunk végig, a játékosok minden mezőn egy ilyen család életében felmerülő problémával találkoznak, és döntéseket kell hozniuk e helyzetek megoldására. A játék közben és után lehetőség nyílik a társasjáték és a valóság szembesítésére, épp ezért a játékot minden esetben társadalomkutató vezeti.

+1
szavazat
1%

Szülőakadémia - Shifting Countryside in Central Europe

Magyarország kisvárosaiban kevés a működő közösség, azok is partikulárisak és nem ritkán polarizáltak. Ezeket a csapdákat megkerülve, a Szülőakadémiát mint közösségi felületet használjuk ahhoz, hogy kisvárosi közösséget építsünk az iskolában résztvevő csoportok által. Tehát a pedagógusi kar és a szülők együttgondolkodását teremtjük meg a gyermekeik és közvetlen közösségük jövőképének építése által. Ehhez keretezzük újra a szülő-tanár párbeszédet helyi kontextusban.

+1
szavazat
0%

Szülők Háza Családi Élményközpont

Küldetésünk, hogy megvalósítsunk egy teljes integrációt a családdá alakulás korai szakaszában lévők körében, és ne kiszakítsuk a gyereket, hanem szolgáltatásunkkal biztosítsuk a rugalmas átmenetet a családból a közösségbe, hogy megismerkedhessenek különböző társadalmi rétegek is egymással. A foglalkozások során spontán játéktevékenység zajlik a szülőkkel együtt, irányított csoportfoglalkozásokat tartunk zene, dráma illetve mozgásterápiás eszközök bevonásával.

+1
szavazat
4%

Szurikáta foglalkozás - mosolyt ad a szurik mellé!

A Szurikáta foglalkozás az azonnali és élethosszig tartó inzulinkezelést igénylő 1-es típusú diabéteszes gyerekek integrációját, társaik érzékenyítését és edukációját szolgáló interaktív gyermekfoglalkozás, vagy rendhagyó környezetismeret óra. Medikusok és dietetikus hallgatók vezetésével történik, a diabéteszről és az egészséges táplálkozásról játékos formában, az érintett gyermek kortárs közösségében, óvodai csoportjában vagy iskolai osztályában.

+1
szavazat
0%

Tehetségfoglalkozások - Palota Tehetségfejlesztő Egyesület

A Palota Tehetségfejlesztő Egyesület programjainak elsődleges és legfontosabb célja olyan elfoglaltságot biztosítani hétről-hétre a hozzájuk látogató gyermekeknek, családoknak, amely révén fejleszthetik azokat a képességeiket és kompetenciáikat, amikkel saját tehetségüket kibontakoztathatják, ami segíti őket kreativitásuk megélésében, segítséget nyújt a mindennapi élethelyzetek megfelelő kezelésében. Azt vallják, hogy minden gyermek tehetséggel születik, de kiteljesedéséhez segítséget kell nyújtani.

 

 

 

 

 

 

 

Én egy szövegblokk vagyok. Kattints a szerkesztés gombra a szöveg megváltoztatásához. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column]

+1
szavazat
0%

Telenor Hipersuli

A HiperSuli program keretében eredetileg a pedagógusokra fókuszáltunk és rajtuk keresztül értük el a szülőket és a diákokat is. Mára külön szülőknek és diákoknak készült TudatosNet tartalmak érhetők el. Az elmúlt év folyamán különösen nagy teher nehezedett mind a szülők, diákok és pedagógusok vállára is, így mindenki számára próbál(t)unk segítséget nyújtani. Támogatjuk a digitális újításra nyitott pedagógusok munkáját, tanári közösséget építünk, azzal a céllal, hogy segítsük a digitális oktatást Magyarországon.

+1
szavazat
0%

Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület

A Televele Egyesület célja a kisgyermekkori médiapedagógiai tevékenység széleskörű elterjesztésének segítése. Támogatjuk a szülők médiaismeretének fejlesztését, kompetenciájuk növelését a mindennapi médianevelésben. Pedagógusképzéseink célja a médianevelés óvodai és iskolai környezetbe ágyazása, ehhez tananyagfejlesztés és módszertani bázis kialakítása. Óvodai és iskolai foglalkozásainak a gyerekek tudatos médiahasználatát és a digitális környezetben való eligazodását fejlesztik.

+1
szavazat
0%

Uccu Roma identitás workshop

Az Uccu általános és középiskolás, 10-19 éves diákoknak teremt lehetőséget a találkozásra és a beszélgetésre roma fiatalokkal, elsősorban a roma identitás és kultúra témájában. Célja, hogy a foglalkozások során a diákok minél több információra és személyes tapasztalatra tegyenek szert a romákkal kapcsolatban, és minél nyitottabbá váljanak egymás iránt. A konkrét ismeretanyag megosztása mellett az Uccu olyan képességek és készségek kialakításában segít, mint a kritikus gondolkodás vagy a vitakultúra.

+1
szavazat
0%

Ügyesedni programozás

Az Ügyesedni képességfejlesztő interaktív oktatási játékok óvodai, iskolai és otthoni használatra. Alkalmas különböző színtereken, változatos eszközökön tipikus és atipikus fejlődésű tanulók fejlesztésére. Fokozatosan nehezedő, egymásra épülő pályák, különféle játékmódok részletes módszertani útmutatóval. Az Ügyesedni célja, hogy minden érintett motiváltan, frusztráció nélkül, sikerélményt átélve, önbizalmát erősítve ügyesedjen az inklúzió jegyében.

+1
szavazat
0%

Utazó Planetárium

Az Utazó Planetárium lényege, hogy a diákok látványos, izgalmas környezetben tanulják meg a természettudományokat, a csillagászatot és ismerjék meg Naprendszerünk bolygóinak varázslatos világát. Ismerjék meg és kerüljön hozzájuk közelebb a tudományos kutatások világa. Legyen igazi élmény a tanulás!

+1
szavazat
3%

Vadvirág Alapítvány - Tanulást Könnyítő Program

A Tanulás Könnyítő Program olyan innovatív oktatási program, mely nem az oktatás problémáiról, hanem a tanulás öröméről szól. A gyerekek sikeres, boldog életre készülnek, ahol öröm a tanulás! TKP-módszer alkalmazásával a gyerekek kompetensebbnek érzik magukat a tanulás területén, megismerik önmagukat, értékeiket, erősségeiket, bátrabbá, magabiztosabbá válnak, játékos, tapasztalati formában, egyéni igényeiknek megfelelően haladnak, a problémákban nem a nehézséget, hanem a kihívást fogják látni.

+1
szavazat
1%

Varázsmancsok- Kutyás terápia

Varázsmancsok - Kutyás terápia foglalkozások keretében terápiás kutyák bevonásával tartok komplex fejlesztő foglalkozásokat óvodától középiskola végéig. Így nemcsak a tematikus projekthetek témáihoz tudok segítséget, plusz adaptációt nyújtani, de iskolás korú gyerekeknél állatasszisztált oktatás keretein belül tantárgyak tananyagtartalmát is tudjuk gyakorlatorientáltá tenni, megtörve a hétköznapok monotonitását.

+1
szavazat
0%

Varázsműhely Művészeti Alapítvány Gyermekfoglalkoztató, fejlesztő és művészeti központ

Napjainkban a pedagógia legnagyobb kihívása abban áll, hogy nem tudjuk, milyen tudásra is kellene felkészíteni gyermekeinket, hiszen azt sem tudjuk, tíz, tizenöt év múlva mire lesz szüksége egy munkavállalónak. Egyetlen dolgot lehet bizonyosan látni: kreativitásra, kommunikációra és kooperációra bármilyen területről is legyen szó, szükség van. Sajnos a köznevelésből egyre inkább pont ezeknek a terepe hiányzik, érthetetlen módon egyre korábban lexikális tudás és kész helyes válaszok megadása a követelmény.

+1
szavazat
2%

Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért

Kísérleti modellprogramunkkal célunk a Rákosmentén és környékén élő sajátos nevelési igényű, a jelen oktatási rendszerbe nem integrálható gyermekek komplex fejlesztésének és nappali ellátásának biztosítása. A súlyos, halmozottan fogyatékos gyerekek 2/3-a nem kapja meg a törvényben előírt minimum fejlesztést - intézményi férőhely- és pedagógushiány miatt. Szülői kezdeményezésünk révén iskolai csoportunkban az ellátó rendszerből kieső, fogyatékkal élő gyerekeknek kínálunk oktatási alternatívát.

+1
szavazat
0%

Vox Pop Vitajáték (DIA - Demokratikus Ifjúságért Alapítvány)

A Vox Pop Vitajáték fejlesztő eszköz célja, hogy sokszempontú beszélgetések valódi érvek mentén szülessenek meg olyan témákról, amelyek heves vitákat váltanak ki. A programjaik által tagjai képesek lesznek egymással együttműködni, kritikus gondolkodási készségeiket használva újszerű megoldásokat kidolgozni. Játék, amiben nem lehet veszíteni, csak jó közösségi élményeket nyerni és amely a résztvevőknek maradandó tanulási élményt nyújt.