Aktuális

Frissítse fel ruhatárát! nyereményjáték szabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sanoma Media Budapest Zrt. (a továbbiakban Szervező) által szervezett C&A Frissítse fel ruhatárát, és nyerjen! nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék).

A Nyereményjáték szervezője: Sanoma Media Budapest Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).
A nyereményjáték lebonyolítása során a Sanoma együttműködik a C&A Mode Kereskedelmi Kft.-vel (székhely: 1106 Budapest Örs Vezér tere 25.).

1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjáték csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
•    a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
•    a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
•    egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,

2. A Nyereményjáték leírása
A Pályázó az alábbi módon vehet részt a Nők Lapja 2014/12.,13. és 14. lapszámában meghirdetett “C&A Frissítse fel ruhatárát, és nyerjen!” vetélkedőn:

A három helyszínen (Árkád Budapest, Árkád Szeged, Fórum Debrecen) megrendezésre kerülő egyes rendezvényeken a Nők Lapja adott, arra a helyszínre vonatkozó heti lapszámát magával hozza, benne a nyereményjáték felhívással.
A helyszínen kitölti tudás alapú tesztünket, ahol a három kérdésből legalább kettőre helyes választ ad. Aláírja a helyszínen a róla készített fotók felhasználására vonatkozó nyilatkozatot.
Kiválasztja a C&A aktuális kínálatából a kedvenc szettjét, felpróbálja, a Nők Lapja fotósa pedig lefotózza a helyszínen, az erre a célra felállított installáció előtt.
Egy pályázó csak egy szettel vehet részt a nyereményjátékban.

A szakértő zsűri helyszínenként egy nyertest választ az alábbi szempontok alapján:
–    mennyire veszi figyelembe az aktuális trend ajánlásait
–    mennyire veszi figyelembe az egyéni adottságait (hangsúlyozza ki az előnyöket, illetve korrigálja az esetleges hátrányokat) Például: életkor, testalkat, testmagasság, haj és bőrszín stb.
–    a választott ruhadarabok mennyire harmonizálnak egymással, illetve milyen az összhatásuk
–    mennyire érvényesül a “versenyző” egyénisége az öltözet kiválasztásakor

Nyeremény: 100 000 forint értékű C&A-ajándékkártya (beváltható bármely magyarországi C&A üzletben, bármely termékre) helyszínenként, azaz összesen három. 

Szervező fotósa által készített fotóval szintén részt vehetnek a játékban a következő módon: a fotók (pályázónként 1 db, melyet a Nők Lapja fotósa választ ki) 2014. április 10-ig a Szervező által kerülnek feltöltésre Nők Lapja címlapfotó designjában a https://nlc.hu/kepes_szavazas/40/ URL alatt elérhető weboldalra, és itt további egy darab 100.000 Ft-os C&A ajándékkártyát nyerhet egy Pályázó.

A képekre a nlc.hu regisztrált látogatói szavazhatnak 2014. április 10-től április 24. éjfélig, és a legtöbb szavazatot kapott Pályázó nyeri meg 100.000 Ft-os C&A ajándékkártyát .
Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni személyesen, a három helyszín valamelyikén, a promóció ideje alatt, a befejezés előtt legkésőbb egy órával (Budapest: 2014. március 22. 14-19 óráig, Szeged: 2014. március 29. 14-19 óráig, Debrecen: 2014. április 5. 14-19 óráig) lehetséges. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A kiválasztás menete

A Sanoma Media Budapest Zrt. szakértő zsűrije helyszínenként egy nyertest választ ki azok közül a Pályázók közül, akik az egyes helyszíneken a tudás alapú tesztet kitöltötték, és a három kérdésből legalább kettőt helyesen megválaszoltak, összeállították a szettjüket, majd a Nők Lapja fotósa fotót készített róluk. Az aktivitást követő első hétfőn, azaz a budapesti helyszínhez kapcsolódóan 2014. március 24-én, a szegedi helyszínhez kapcsolódóan 2014. április 1-jén, a debreceni helyszínhez kapcsolódóan 2014. április 8-án.  
A ki nem választott Pályázók https://nlc.hu/kepes_szavazas/40/ -ra feltöltött fotóira 2014. április 10-től 2014. április 24. éjfélig szavazhatnak a weboldal látogatók.
A legtöbb szavazatot kapott fotón szereplő Pályázó kapja a 100.000 Ft értékű C&A ajándékkártyát.

5. Jelentkezés a Nyereményjátékra

A Nyereményjátékra jelentkezni:
•    KIZÁRÓLAG az egyes helyszíneken, a Nők Lapjában megjelent nyereményjáték felhívás bemutatásával, a helyszínen a szervező hosztesze által átadott tudás alapú teszt kitöltésével, a fotó Szervező általi felhasználására vonatkozó nyilatkozat elfogadásával, a szükséges adatok megadásával, a C&A ruhakollekció pályázó által kiválasztott szettjének felvételével (pályázónként 1 darab!) és ezt követően a szervező fotósa által a helyszínen készített (Nők Lapja címlapfotó formátumához hasonlóan elkészített) fotóval lehetséges.
A jelen Nyereményjáték szabályzatot a Szervező a helyszíneken nyomtatott formában elérhetővé teszi, és a részvételi feltételeket a Pályázó a nyereményjátékban történő részvétellel egyidejűleg elfogadja.
A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges a pontos név, lakcím, telefonszám és email cím megadása.
A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.
A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Nyereményjáték tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

Nyereményjáték szabályzat

6. Nyeremény

Helyszínenként 1 db, azaz összesen 3 db 100.000 Ft értékű C&A ajándékkártya a szakértő zsűri által kiválasztott nyertesnek, továbbá 1 db 100.000 Ft értékű C&A ajándékkártya a nlc.hu-n lebonyolított közönségszavazás nyertesének.
A nyeremény készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. Sanoma vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. 

7. Nyertes értesítése

A nyerteseket 2014. április 30-ig e-mailben, telefonon vagy postán értesítjük, a nyereményt postán küldjük el. A Pályázó felelős azért, hogy a játék során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett.

8. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://sanoma.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato , továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató ), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(k) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Sanoma nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Sanoma az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
•    a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
•    a Játék során az egyes helyszíneken készített fényképeket kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye. A Pályázó szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
–    a sorsolást követő 30 napig a https://nlc.hu/kepes_szavazas/40/ weboldalon, ezen kívül
–    a Nők Lapja magazin hivatalos facebook-oldalán
–    a Nők Lapja című magazin 2014. évi 19. lapszámában
•    a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
•    a nyertes Pályázó(k) nevét és települését kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
–    a sorsolást követő 30 napig a https://nlc.hu/nyeremenyjatekok/cikk/nyeremenyjatekok-nyertesei/ weboldalon
–    a Nők Lapja című magazin évi 19. lapszámában
•    valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Sanoma adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: olvasok.noklapja@sanomamedia.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Sanoma Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

9. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Sanoma a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Pályázó a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Sanoma-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Sanoma a Nyereményjáték pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Sanoma nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Sanoma nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Így például a Sanoma nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a közönségszavazást lehetővé tevő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Sanoma-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Sanoma által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Sanoma-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Sanoma-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb

A Pályázó a Nyereményjátékon történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a Nyereményjáték helyszínén a Pályázóról készített, a szervező által szükség esetén utókezelt fényképet a Sanoma nyomtatott, ill. online kiadványaiban a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza.  A Pályázó szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2014. 03. 19.

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése