Aktuális

Anya-lánya nyereményjáték szabályzat

Az alábbiakban olvashatjátok a Nők Lapja kiadványa által szervezett C&A Anya-lánya nyereményjátékára vonatkozó szabályzatot.

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sanoma Media Budapest Zrt. (a továbbiakban Szervező) Nők Lapja kiadványa által szervezett C&A Anya-lánya nyereményjátékára (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték szervezője: Sanoma Media Budapest Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).
A nyereményjáték lebonyolítása során a Sanoma együttműködik a C&A Mode Kereskedelmi Kft.-vel (székhely: 1106 Budapest Örs Vezér tere 25.).

1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
•    a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
•    a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
•    egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,

2. A Nyereményjáték leírása

Tudásalapú nyereményjátékot hirdetünk meg a Nők Lapja magazin olvasói között.
A pályázó oly módon vehet részt a Nyereményjátékon, hogy a Nők Lapja magazin 2014/22. lapszámában megjelenő C&A Anya-lánya nyereményjátékban található kérdésre beküldi a helyes választ, egy saját magukat ábrázoló páros anya-lánya fotót, és pár mondatos bemutatkozást nyílt postai levelezőlapon vagy borítékban névvel, címmel, telefonszámmal és email címmel ellátva az alábbi címre: Jelige: “NL 22. Anya-lánya”, Budapest 1554 Budapest Pf. 126.

Ha valaki több helyes megfejtést is küld, és több levelezőlapja vagy borítékja is kisorsolásra kerül a sorsolás folyamán, a nyertes csak 1 db nyereményre lesz jogosult.
A nyereményjáték beérkezési határideje: 2014.06.13. Sorsolás időpontja: 2014.06.16. 11.00. A nyerteseket emailben vagy telefonon értesítjük, a nyeremények postai úton kerülnek kézbesítésre, illetve a főnyeremény részét képező fotózás a Nők Lapja kiadójának épületében: Sanoma Media Budapest Zrt., 1037 Budapest Montevideo u. 9-ben, a Kiadó által meghatározott időpontban, a sorsolást követően, 2014 júniusában lesz. Nyertes kizárólag akkor jogosult a 2×100.000 Ft értékű ajándékkártya átvételére, ha a Kiadó által előzetesen kijelölt időpontban megjelennek az anya-lánya fotózáson, a korábban beküldött fotón szereplő személyek.
A játékban csak belföldi természetes személyek vehetnek részt.
Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Jelen akcióban való részvételével a játékban résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Sanoma Media Budapest Zrt. a megadott személyes adatait marketingakciókhoz, promóciókhoz felhasználja. A játékban csak belföldi természetes személyek vehetnek részt.
Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2014. május 28 – 2014. június 13-ig lehetséges. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A kiválasztás menete

A Sanoma Media Budapest Zrt. a nyereményjáték időtartamának végén a beérkezett megfejtésekből 2014. június 16-án, 11.00-kor sorsol. A sorsolás alkalmával 11 nyertes kerül kisorsolásra (1 fődíj, 10 egyéb nyeremény).

5. Jelentkezés a Nyereményjátékra

A Nyereményjátékra jelentkezni:
– a pályázáshoz szükséges helyes megfejtés és a páros anya-lánya fotó, illetve ksérőlevél postai beküldésével
– a Nyereményjátéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet,
A Nyereményjátékra való jelentkezéshez szükséges megfejtést az alábbi módon lehet eljuttatni Szervezőkhöz:
A Nők Lapja 2014/22. lapszámában megjelenő C&A Anya-lánya nyereményjátékban található kérdésre beküldi a helyes választ, egy saját magukat ábrázoló páros anya-lánya fotót, és pár mondatos bemutatkozást nyílt postai levelezőlapon vagy borítékban névvel, címmel, telefonszámmal és email címmel ellátva az alábbi címre: Jelige: “NL 22. Anya-lánya”, Budapest 1554 Budapest Pf. 126.
A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.
A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Nyereményjáték tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

6. Nyeremény

Főnyeremény: 2 db, egyenként 100.000 Ft értékű C&A ajándékkártya és egy páros fotózás a Nők Lapja kiadójában (a beküldött  fotón szereplő anya-lánya párosról). A fotózás alkalmára a C&A legújabb kollekciójából választ a stylist ruha szettet, mely nem képezi a nyeremény részét.
Egyéb nyeremények: 10 db, egyenként 10.000 Ft értékű C&A ajándékkártya, melyet 5 anya-lánya páros nyer, fejenként 10.000 Ft értékben.
A nyeremény készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. Sanoma vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

7. Nyertes értesítése

A nyerteseket emailben vagy telefonon értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy a játék során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett (amennyiben szükséges).  

8. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://sanoma.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato , továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató ), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(k) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Sanoma nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Sanoma az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
•    a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
•    a főnyeremény részeként a Kiadóban készített fényképeket kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.
–    a Nők Lapja magazin hivatalos facebook-oldalán
–    a Nők Lapja című magazin 2014. évi 28. lapszámában
•    a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
•    a nyertes Pályázó(k) nevét és települését kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
–    a Nők Lapja című magazin évi 28. lapszámában
•    valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Sanoma adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: olvasok.noklapja@sanomamedia.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Sanoma Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

9. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Sanoma a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Pályázó a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Sanoma-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Sanoma a Nyereményjáték pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Sanoma nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Sanoma nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Így például a Sanoma nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a közönségszavazást lehetővé tevő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Sanoma-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Sanoma által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Sanoma-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Sanoma-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb

A Pályázó a Nyereményjátékon történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a Nyereményjáték helyszínén a Pályázóról készített, a szervező által szükség esetén utókezelt fényképet a Sanoma nyomtatott, ill. online kiadványaiban a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza.  A Pályázó szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2014.05.26.

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése