SZÁNDÉKOS ELROMLÁS

hamupip
Létrehozva: 2018. június 11. 17:51

TERVEZETT ELAVULÁS: A MURKS a bátor Stefan Schridde közgazdász 2012-es kezdeményezése; a fórumozók, a nyilvánosság sikere, a német fogyasztók új mozgalma. Stefan egy igazi Robin Hood, szembeszáll az óriásvállalatokkal, megnevezi őket! (Itthon mindenki be van sz...va, ha márkanevet kéne említeni.) A harc sikeres: a TERVEZETT ELAVULÁS már az EU-parlamentben van! Ez egy hétfejű sárkány, levágod az egyik fejét, nő egy másik. Mert a rendszer minden aljas módon megpróbálja a túltermelést ránk tukmálni, csakhogy növekedjen: „öngyilkos” gépekkel, divatárukkal, igénykeltéssel (lásd: haszontalan áruk, HUMUSZ; 11 társadalommodell, degrowth-mozgalom). Ha ez kevés, nevünkben rendelnek meg harci repülőket, atomerőműveket, óriás-kutatóközpontokat - és ha ez sem elég, jöhet a háború! A MURKS-site-ot először csokorba raktam föl magyarul az „ökobetyár”-ra, de gyorsan egész „virágbolt” lett belőle. A német MURKS (nehezen követhető) fejezetei: akku, apró-rész, konstrukció/mechanika, kopás, pótalkatrész, szerviz, utóköltség. Magyarul a gépek funkciója szerint, abc-sorrendben olvashatók. De nemcsak panaszképp: az Obszolencia kislexikon rengeteg megoldás, fifika és kiút tárháza is! Mert, ahogy egy fórumozó mondta: Mi is kitalálunk mindig egy válaszlépést! Úgy hittük, a Robinzon-házzal szelíd energia füzetsorozatunk végére értünk (mennyi technikát szabad beengedni életünkbe?) és lám, beütött az obszolencia-ménkű. De elbánunk vele, ugye?(ökobetyár)

6 hozzászólás
 1. 2018. június 15. 20:476.

  J.F. Kennedy elnöknek egyébként azért kellett meghalnia - az FBI forgalmazásában lévő film szerint - mert komolyan vette az elnöki esküt, ami szerint a hazája népének a minden felett álló érdekét szolgálja. Megszüntette a vietnami háborút - a fegyverlobby felhördült. Kinevezte öccsét Robertet igazságügy miniszterré - a kábítószer lobby felhördült. "Hogyan is van ez?" kérdezték a keresztapák, akikkel - állítólag - apja id. Kennedy megegyezett... "Arról volt szó, hogy ha segítjük a fiát az elnöki kinevezésben - ez plusz szavazatokat jelet - akkor kicsit szabadabban dolgozhatunk..". Róbert első dolga volt a kábítószer maffiával leszámolni...Még volt az elnöknek néhány, az oligarcha érdekével ellentétes húzása, amivel a nép jól járt, de ők nem. Lincoln elnök sem élvezhette sokáig a Dél ellen vívott igazságos háborúja eredményét, ami együtt járt a rabszolgatartó rendszer felszámolásával - ez viszont a déli ültetvényesek érdekével ellentétes volt. Ő is kapott egy gyilkos revolver golyót..


  Itt minden az érdekek érvényesülése körül forog. A gyárosok sem törődnek azzal, hogy hosszabb távon kizsarolják a törékeny föld készleteit. Nem számít, hogy az Afrikába hordott elektronikus szemét lassan a vízfelületeket kritikus mértékben szennyezi, stb. A lényeg csak az, hogy neki még több legyen a zsebükben.

  előzmény:
  castaneasativa46 (5)
  2018-06-15  04:58
 2. 2018. június 15. 04:585.

  Minden fogyasztásra ösztönző reklám, felhívás mögött azoknak az érdeke áll, akik jól járnak a termékek, szolgáltatások, gyógyszerek, stb. forgalmazásával. Igaz ez a háborúkra, a nemzetiségi ellentétek szitására, a focira is. Ezért körültekintően kell figyelembe venni az ajánlatokat, mert az a forgalmazó érdekét - és nem a felhasználó érdekét - szolgálja.


   

 3. Torolt_felhasznalo_383651
  Torolt_felhasznalo_383651
  2018. június 12. 06:112.


  https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=WEcfW42SKoHFwQKspaCYDA&q=TERVEZETT+ELAVUL%C3%81S%3A+A+MURKS+a+b%C3%A1tor+Stefan+Schridde+k%C3%B6zgazd%C3%A1sz+2012-es+kezdem%C3%A9nyez%C3%A9se%3B+a+f%C3%B3rumoz%C3%B3k%2C+a+nyilv%C3%A1noss%C3%A1g+sikere%2C+a+n%C3%A9met+fogyaszt%C3%B3k+%C3%BAj+mozgalma.+Stefan+egy+igazi+Robin+Hood%2C+szembesz%C3%A1ll+az+%C3%B3ri%C3%A1sv%C3%A1llalatokkal%2C+megnevezi+%C5%91ket%21+%28Itthon+mindenki+be+van+sz...va%2C+ha+m%C3%A1rkanevet+k%C3%A9ne+eml%C3%ADteni.%29+A+harc+sikeres%3A+a+TERVEZETT+ELAVUL%C3%81S+m%C3%A1r+az+EU-parlamentben+van%21+Ez+egy+h%C3%A9tfej%C5%B1+s%C3%A1rk%C3%A1ny%2C+lev%C3%A1god+az+egyik+fej%C3%A9t%2C+n%C5%91+egy+m%C3%A1sik.+Mert+a+rendszer+minden+aljas+m%C3%B3don+megpr%C3%B3b%C3%A1lja+a+t%C3%BAltermel%C3%A9st+r%C3%A1nk+tukm%C3%A1lni%2C+csakhogy+n%C3%B6vekedjen%3A+%E2%80%9E%C3%B6ngyilkos%E2%80%9D+g%C3%A9pekkel%2C+divat%C3%A1rukkal%2C+ig%C3%A9nykelt%C3%A9ssel+%28l%C3%A1sd%3A+haszontalan+%C3%A1ruk%2C+HUMUSZ%3B+11+t%C3%A1rsadalommodell%2C+degrowth-mozgalom%29.+Ha+ez+kev%C3%A9s%2C+nev%C3%BCnkben+rendelnek+meg+harci+rep%C3%BCl%C5%91ket%2C+atomer%C5%91m%C5%B1veket%2C+%C3%B3ri%C3%A1s-kutat%C3%B3k%C3%B6zpontokat+-+%C3%A9s+ha+ez+sem+el%C3%A9g%2C+j%C3%B6het+a+h%C3%A1bor%C3%BA%21+A+MURKS-site-ot+el%C5%91sz%C3%B6r+csokorba+raktam+f%C3%B6l+magyarul+az+%E2%80%9E%C3%B6kobety%C3%A1r%E2%80%9D-ra%2C+de+gyorsan+eg%C3%A9sz+%E2%80%9Evir%C3%A1gbolt%E2%80%9D+lett+bel%C5%91le.+A+n%C3%A9met+MURKS+%28nehezen+k%C3%B6vethet%C5%91%29+fejezetei%3A+akku%2C+apr%C3%B3-r%C3%A9sz%2C+konstrukci%C3%B3%2Fmechanika%2C+kop%C3%A1s%2C+p%C3%B3talkatr%C3%A9sz%2C+szerviz%2C+ut%C3%B3k%C3%B6lts%C3%A9g.+Magyarul+a+g%C3%A9pek+funkci%C3%B3ja+szerint%2C+abc-sorrendben+olvashat%C3%B3k.+De+nemcsak+panaszk%C3%A9pp%3A+az+Obszolencia+kislexikon+rengeteg+megold%C3%A1s%2C+fifika+%C3%A9s+ki%C3%BAt+t%C3%A1rh%C3%A1za+is%21+Mert%2C+ahogy+egy+f%C3%B3rumoz%C3%B3+mondta%3A+Mi+is+kital%C3%A1lunk+mindig+egy+v%C3%A1laszl%C3%A9p%C3%A9st%21+%C3%9Agy+hitt%C3%BCk%2C+a+Robinzon-h%C3%A1zzal+szel%C3%ADd+energia+f%C3%BCzetsorozatunk+v%C3%A9g%C3%A9re+%C3%A9rt%C3%BCnk+%28mennyi+technik%C3%A1t+szabad+beengedni+%C3%A9let%C3%BCnkbe%3F%29+%C3%A9s+l%C3%A1m%2C+be%C3%BCt%C3%B6tt+az+obszolencia-m%C3%A9nk%C5%B1.+De+elb%C3%A1nunk+vele%2C+ugye%3F%28%C3%B6kobety%C3%A1r%29e+f%C3%B3rum&oq=TERVEZETT+ELAVUL%C3%81S%3A+A+MURKS+a+b%C3%A1tor+Stefan+Schridde+k%C3%B6zgazd%C3%A1sz+2012-es+kezdem%C3%A9nyez%C3%A9se%3B+a+f%C3%B3rumoz%C3%B3k%2C+a+nyilv%C3%A1noss%C3%A1g+sikere%2C+a+n%C3%A9met+fogyaszt%C3%B3k+%C3%BAj+mozgalma.+Stefan+egy+igazi+Robin+Hood%2C+szembesz%C3%A1ll+az+%C3%B3ri%C3%A1sv%C3%A1llalatokkal%2C+megnevezi+%C5%91ket%21+%28Itthon+mindenki+be+van+sz...va%2C+ha+m%C3%A1rkanevet+k%C3%A9ne+eml%C3%ADteni.%29+A+harc+sikeres%3A+a+TERVEZETT+ELAVUL%C3%81S+m%C3%A1r+az+EU-parlamentben+van%21+Ez+egy+h%C3%A9tfej%C5%B1+s%C3%A1rk%C3%A1ny%2C+lev%C3%A1god+az+egyik+fej%C3%A9t%2C+n%C5%91+egy+m%C3%A1sik.+Mert+a+rendszer+minden+aljas+m%C3%B3don+megpr%C3%B3b%C3%A1lja+a+t%C3%BAltermel%C3%A9st+r%C3%A1nk+tukm%C3%A1lni%2C+csakhogy+n%C3%B6vekedjen%3A+%E2%80%9E%C3%B6ngyilkos%E2%80%9D+g%C3%A9pekkel%2C+divat%C3%A1rukkal%2C+ig%C3%A9nykelt%C3%A9ssel+%28l%C3%A1sd%3A+haszontalan+%C3%A1ruk%2C+HUMUSZ%3B+11+t%C3%A1rsadalommodell%2C+degrowth-mozgalom%29.+Ha+ez+kev%C3%A9s%2C+nev%C3%BCnkben+rendelnek+meg+harci+rep%C3%BCl%C5%91ket%2C+atomer%C5%91m%C5%B1veket%2C+%C3%B3ri%C3%A1s-kutat%C3%B3k%C3%B6zpontokat+-+%C3%A9s+ha+ez+sem+el%C3%A9g%2C+j%C3%B6het+a+h%C3%A1bor%C3%BA%21+A+MURKS-site-ot+el%C5%91sz%C3%B6r+csokorba+raktam+f%C3%B6l+magyarul+az+%E2%80%9E%C3%B6kobety%C3%A1r%E2%80%9D-ra%2C+de+gyorsan+eg%C3%A9sz+%E2%80%9Evir%C3%A1gbolt%E2%80%9D+lett+bel%C5%91le.+A+n%C3%A9met+MURKS+%28nehezen+k%C3%B6vethet%C5%91%29+fejezetei%3A+akku%2C+apr%C3%B3-r%C3%A9sz%2C+konstrukci%C3%B3%2Fmechanika%2C+kop%C3%A1s%2C+p%C3%B3talkatr%C3%A9sz%2C+szerviz%2C+ut%C3%B3k%C3%B6lts%C3%A9g.+Magyarul+a+g%C3%A9pek+funkci%C3%B3ja+szerint%2C+abc-sorrendben+olvashat%C3%B3k.+De+nemcsak+panaszk%C3%A9pp%3A+az+Obszolencia+kislexikon+rengeteg+megold%C3%A1s%2C+fifika+%C3%A9s+ki%C3%BAt+t%C3%A1rh%C3%A1za+is%21+Mert%2C+ahogy+egy+f%C3%B3rumoz%C3%B3+mondta%3A+Mi+is+kital%C3%A1lunk+mindig+egy+v%C3%A1laszl%C3%A9p%C3%A9st%21+%C3%9Agy+hitt%C3%BCk%2C+a+Robinzon-h%C3%A1zzal+szel%C3%ADd+energia+f%C3%BCzetsorozatunk+v%C3%A9g%C3%A9re+%C3%A9rt%C3%BCnk+%28mennyi+technik%C3%A1t+szabad+beengedni+%C3%A9let%C3%BCnkbe%3F%29+%C3%A9s+l%C3%A1m%2C+be%C3%BCt%C3%B6tt+az+obszolencia-m%C3%A9nk%C5%B1.+De+elb%C3%A1nunk+vele%2C+ugye%3F%28%C3%B6kobety%C3%A1r%29e+f%C3%B3rum&gs_l=psy-ab.12...4147.5002.0.6818.4.4.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.0.0....0.DbH6I8BIKXA

Címlap

top