Az nlc. fórumon 20 éves fennállása óta közel 300 ezer témában indult csevegés, és több mint 1 millió hozzászólás született. A Facebook megjelenése és térhódítása miatt azonban azt tapasztaltuk, hogy a beszélgetések nagyrésze áttevődött a közösségi médiába, ezért úgy döntöttünk, a fórumot hibernáljuk, ezentúl csak olvasása lehetséges. Új hozzászólást és témát nem tudtok indítani, azonban a régi beszélgetéseket továbbra is megtaláljátok.

SZERELMES VERSEK,IDÉZETEK

Torolt_felhasznalo_152167
Torolt_felhasznalo_152167
Létrehozva: 2005. július 7. 22:39
Talán ébren vagyok,
Talán álmodok.
Talán élek,egy nap
Talán meghalok,
Talán.
Talán örökre,
Ha szeretne valaki,
Talán elhinném,hogy
Nem hiába ébredek,élek,s álmodok.
 1. Torolt_felhasznalo_152167
  Torolt_felhasznalo_152167
  2007. február 1. 05:24426.
  „A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné válnak. Ám azt hiszem, többről van itt szó. A legfontosabb dolgok túl közel lapulnak ahhoz a helyhez, ahol a lelked legféltettebb titkai vannak eltemetve, irányjelzőként vezetnek a kincshez, amit az ellenségeid oly szívesen lopnának el. Ha mégis megpróbálsz beszélni róluk, a hallgatóságtól csak furcsálló tekinteteket kapsz cserébe, egyáltalán nem értenek meg, nem értik, miért olyan fontos ez neked, hogy közben majdnem sírva fakadsz. És szerintem ez a legrosszabb. Amikor a titok nem miattad marad titok, hanem mert nincs, aki megértsen.”
  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_603598 (0)
   
 2. Torolt_felhasznalo_815688
  Torolt_felhasznalo_815688
  2007. február 1. 11:02427.

  Sziasztok! Ez nem vers lenne, de szerintem nagyon is igaz.

  ...nem az számít hogy kit veszítesz el, hanem hogy mekkora űr tátong a helyén...

  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_152167 (1)
  2005-07-07  22:39
 3. 2007. február 4. 01:07428.
  Ha rózsára gondolsz tövis jut eszedbe,
  pedig van illat is.
  Ha alélt kígyót látsz felveszed öledbe,
  pedig bánthat is.
  Ha fáj a perc már feketén látsz,
  pedig van óra is.
  Gondod a múlt, a jövőddel törődsz,
  pedig van jelen is.
  Gyenge vagy? Hát légy erős!
  Ha fáj akkor is.
  Álnok nyelvek lopják füledbe vádak hadát,
  ha kell légy süket is.
  Rút káoszba öltik arcukat, röhögnek,
  ha kell légy vak is.
  Hadd beszéljenek, neked van igazad,
  ha nincs akkor is.
  S ha már úgy érzed, senkid nincs,
  én vagyok akkor is.
  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_603598 (0)
   
 4. 2007. Április 21. 10:55429.
  Radnóti Miklós: Tétova óda

  Mióta készülök, hogy elmondjam neked
  szerelmem rejtett csillagrendszerét;
  egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
  De nyüzsgő s áradó vagy bennem mint a lét
  és néha meg olyan, oly biztos és örök,
  mint kőben a megkövesült csigaház.
  A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
  s zizzenve röppenô kis álmokat vadász.
  S még mindig nem tudom elmondani neked,
  mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom,
  óvó tekinteted érzem kezem felett.
  Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
  És holnap az egészet újra kezdem,
  mert annyit érek én, amennyit ér a szó
  versemben s mert ez addig izgat engem,
  míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
  Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap,-
  mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
  s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
  az asztalon és csöppje hull a méznek
  s mint színarany golyó ragyog a terítőn,
  s magától csendül egy üres vizespohár.
  Boldog mert véled él. S talán lesz még időm,
  hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.

  Radnóti Miklós: Tétova óda

  Mióta készülök, hogy elmondjam neked
  szerelmem rejtett csillagrendszerét;
  egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
  De nyüzsgő s áradó vagy bennem mint a lét
  és néha meg olyan, oly biztos és örök,
  mint kőben a megkövesült csigaház.
  A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
  s zizzenve röppenô kis álmokat vadász.
  S még mindig nem tudom elmondani neked,
  mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom,
  óvó tekinteted érzem kezem felett.
  Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
  És holnap az egészet újra kezdem,
  mert annyit érek én, amennyit ér a szó
  versemben s mert ez addig izgat engem,
  míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
  Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap,-
  mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
  s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
  az asztalon és csöppje hull a méznek
  s mint színarany golyó ragyog a terítőn,
  s magától csendül egy üres vizespohár.
  Boldog mert véled él. S talán lesz még időm,
  hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
  Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
  elszáll, majd visszatér a homlokodra,
  álmos szemed búcsúzva még felémint,
  hajad

  Radnóti Miklós: Tétova óda

  Mióta készülök, hogy elmondjam neked
  szerelmem rejtett csillagrendszerét;
  egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
  De nyüzsgő s áradó vagy bennem mint a lét
  és néha meg olyan, oly biztos és örök,
  mint kőben a megkövesült csigaház.
  A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
  s zizzenve röppenô kis álmokat vadász.
  S még mindig nem tudom elmondani neked,
  mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom,
  óvó tekinteted érzem kezem felett.
  Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
  És holnap az egészet újra kezdem,
  mert annyit érek én, amennyit ér a szó
  versemben s mert ez addig izgat engem,
  míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
  Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap,-
  mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
  s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
  az asztalon és csöppje hull a méznek
  s mint színarany golyó ragyog a terítőn,
  s magától csendül egy üres vizespohár.
  Boldog mert véled él. S talán lesz még időm,
  hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
  Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
  elszáll, majd visszatér a homlokodra,
  álmos szemed búcsúzva még felémint,
  hajad kigbomlik, szétterül lobogva,
  a elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
  Kezed párnámba hull, elalvó nyírfaág,
  de benned alszom én is, nem vagy
  más világ.
  S idáig hallom én, hogy változik a sok
  rejtelme

  előzmény:
  manóca (428)
  2007-02-04  01:07
 5. 2007. május 10. 07:53430.
  SZABÓ LŐRINC: EMLÉKSZEL? MIRE? (Tücsökzene gyűjtemény)

  A perc után, a lobbanás után,
  a fényszárnyak, a robbanás után,
  melyben agyamtól a láb-ujjadig
  a mindenség végső határait
  bejárta bennünk isten gyönyöre,
  a csúcs után, s zuhanva már: ugye,
  te is érezted, mint én, azt a jó
  lankadást, a visszazsugorodó
  életet, az emberit, amit én?
  Még ájult voltam, s bőröm felszinén
  valami nyugodt, ismerős meleg
  ömlött el: az újra-nyíló erek
  hálót szőttek, varázsköpenyt, reánk,
  s az zsongatott és altatott: a szánk
  félrecsúszott: még éreztem, milyen
  édes voltál, és hogy a szerelem...
  Aztán semmi... Most meg, ébredve - Te,
  mondd csak, emlékszel? Emlékszel? Mire?!
  előzmény:
  richtermama (429)
  2007-04-21  10:55
 6. 2007. május 11. 10:54431.

  Hová merűlt el szép szemed világa?
  Mi az, mit kétes távolban keres?
  Talán a múlt idők setét virága,
  Min a csalódás könnye rengedez?
  Tán a jövőnek holdas fátyolában
  Ijesztő képek réme jár feléd,
  S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,
  Mert egyszer azt csalúton kereséd?
  Nézd a világot: annyi milliója,
  S köztük valódi boldog oly kevés.
  Ábrándozás az élet megrontója,
  Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.
  Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
  Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
  A telhetetlen elmerülhet benne,
  S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
  Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
  A látni vágyó napba nem tekint;
  Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
  Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.
  Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
  Ki életszomját el nem égeté,
  Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
  Földön honát csak olyan lelheté.
  Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
  Egész világ nem a mi birtokunk;
  Amennyit a szív felfoghat magába,
  Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
  Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
  Megférhetetlen oly kicsin tanyán;
  Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
  Zajától felréműl a szívmagány.
  Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
  Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
  Maradj az élvvel kínáló közelben,
  S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
  A birhatót ne add el álompénzen,
  Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
  Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,
  Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz.
  Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát;
  Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,
  Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát,
  Egész erdő viránya csalja bár.
  Maradj közöttünk ifju szemeiddel,
  Barátod arcán hozd fel a derűt:
  Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
  Ne adj helyette bánatot, könyűt.

  1843. február vége - március eleje   

  előzmény:
  richtermama (430)
  2007-05-10  07:53
 7. 2007. május 11. 10:55432.
  Vörösmarty Mihály:A merengőhöz 
  előzmény:
  richtermama (431)
  2007-05-11  10:54
 8. 2007. május 13. 17:30433.
  Sziasztok!
  Azt szeretném megkérdezni, tudja-e valaki, hogy az alábbi Gárdonyi idézet melyik könyvében van? (ha egyáltalán könyvben találom...) (ha egyáltalán Gárdonyi... Rengeteg blogon, fórumon fenn van, de csak ennyi:

  "A múlt nem a tiéd, csak az utána maradt árnyék. A jövő nem a tiéd, csak az elédbe vetődő sugara. Az óra a tiéd, csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle, ha napfényes, virágos békességgel teljes: a világ minden üzlete nem ér fel a szívnek egy boldog órájával.” (Gárdonyi Géza)

  Én megnéztem a mek.oszk.hu-n található könyveket (24 db!) a word keresőjével, és egyben sem találta...
  A google-ből pedig csak ezeket a fórumokat, meg blogokat dobja ki...
  Szóval itt már "igazi" tudásra lenne szükség !
  köszi,
  orff
  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_603598 (0)
   
 9. 2007. június 9. 09:20434.

  Babits Mihály: Szerelmes vers
  A szemedet, arcod mélységes, sötét szürke tavát
  homlokod havasa alatt, homlokod havát
  elfeledtető fényes nyári szemed szédületét
  szeretem és éneklem e szédület szeretetét.

  Mélységes érctó, érctükör, fémtükör, mesebeli,
  szédülsz, ha belevillansz; ki tudja, mivel van mélye teli?
  Szellemek érctava: drága ércek nemes szellemei
  fémlenek villanásaiban; de mily ritka fém szelleme tudhat így fényleni?

  Mély, fémfényű, szürke, szépszínű szemedben, édesem,
  csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen,
  csendesen, - hallani nem lehet, talán látni sem:
  az látja csak, aki úgy szeret, mint én, édesem!
  előzmény:
  orff (433)
  2007-05-13  17:30
 10. Torolt_felhasznalo_511906
  Torolt_felhasznalo_511906
  2007. június 16. 01:28435.
  csodálatosak a versek...
  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_603598 (0)
   
 11. 2007. június 16. 03:22436.
  Az idezt nem feltetlenul regenybol vagy novellabol vao. Nem tudom elkepzelni, melyik muveben lehetne benne.
  De hiszen monhatta o ezt regenyektol fuggetlenul is- csak ugy.
  előzmény:
  orff (433)
  2007-05-13  17:30
 12. 2007. június 16. 06:31437.

  s belemártotta szivem a jéghideg patakba.

  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_152167 (1)
  2005-07-07  22:39
 13. 2007. június 16. 06:34438.
  A SZERELEM
  KÜLÖNFÉLE HATÁSAI

  Lope de Vega

  Elájulni s mindent merni, dühöngve,
  mint nyers, szelíd, forró és holtrasápadt,
  merész, halott és új életre támadt,
  csaló, hűséges, bátor, gyáva, gyönge,
  és tőle távol nem találni csöndre,
  mint víg, komor, őrjöngő, büszke, bágyadt,
  megszökni hősként, csupa gőg s alázat,
  s riadtan bújni sértődött közönybe.
  Ha kiábrándulnánk, szemünk befedni,
  édes borként mérget szívni magunkba,
  a kárt szeretni, a hasznot feledni,
  hinni, hogy a pokol visz égi útra,
  létünket egy csalódásba temetni:
  ez a szerelem. Ki próbálta, tudja

  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_152167 (1)
  2005-07-07  22:39
 14. 2007. június 16. 06:37439.

  AKARSZ-E JÁTSZANI

  Kosztolányi Dezső

  A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
  akarsz-e mindíg, mindíg játszani,
  akarsz-e együtt a sötétbe menni,
  gyerekszívvel fontosnak látszani,
  nagykomolyan az asztalfőre ülni,
  borból-vízből mértékkel tölteni,
  gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
  sóhajtva rossz ruhákat ölteni?
  Akarsz-e játszani mindent, mi élet,
  havas telet és hosszu-hosszu őszt,
  lehet-e némán téát inni véled,
  rubin-téát és sárga páragőzt?
  Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
  hallgatni hosszan, néha-néha félni,
  hogy a körúton járkál a november
  az utcaseprő, szegény, beteg ember,
  ki fütyürész az ablakunk alatt?
  Akarsz játszani kígyót, madarat,
  hosszú utazást, vonatot, hajót,
  karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
  Akarsz játszani boldog szeretőt,
  színlelni sírást, cifra temetőt?
  Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
  játékban élni, mely valóra vált?
  Virágok közt feküdni lenn a földön,
  s akarsz, akarsz-e játszani halált?

  előzmény:
  mystic (438)
  2007-06-16  06:34
 15. 2007. június 16. 07:59440.

   

    Szerelmes vers

  Ülj ide mellém s nézzük együtt
  az utat,mely hozzám vezetett.
  Ne törődj most a kitérőkkel,
  én is úgy jöttem,ahogy lehetett.
  Hol van már az ,aki kérdezett és
  hol van már az a felelet-
  leolvasztotta a nap
  a hátamra fagyott teleket.
  Zötyögtette a szívem,de most szeretem
  az utat,mely hozzád vezetett.

  /Csukás István/

  előzmény:
  mystic (439)
  2007-06-16  06:37
 16. 2007. június 16. 08:04441.

   

                           

  Shakespeare

  Az vagy nekem

  Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
  s tavaszi zápor fűszere a földnek;
  lelkem miattad örök harcban él,
  mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;
  csupa fény és boldogság büszke elmém,
  majd fél: az idő ellop, eltemet;
  csak az enyém légy, néha azt szeretném,
  majd, hogy a világ lássa kincsemet;
  arcod varázsa csordultig betölt,
  s egy pillantásodért is sorvadok;
  nincs más, nem is akarok más gyönyört,
  csak amit tőled kaptam s még kapok.

  Koldus-szegény királyi gazdagon,
  részeg vagyok és mindig szomjazom.

  (fordította: Szabó Lőrinc)

  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_603598 (0)
   
 17. Torolt_felhasznalo_386972
  Torolt_felhasznalo_386972
  2007. június 16. 11:49442.

  József Attila: A szív és a szem

  A szív érez, a szem kutat,
  Szép lány szerelméhez utat.
  A szív dobog, a szív sóhajt
  Ha a lány távol nincsen,
  A szem ellesi az óhajt:
  - Mit kívánsz édes kincsem?

  Ha eltűnik a szerelem,
  A szív kérdi: - Mi lesz velem?
  Önző szív! magára gondol
  S csakhamar életre kel.
  S nem gyötrődik semmi gondtól,
  Hisz gond nélkül válik el.

  A szem, ha nincs vis-a-vis-ja,
  Rejtett kincsét előhíjja,
  S mosogatja gyötört lényét,

  De ez már mit sem segít,
  Vissza nem kapja a fényét,
  Ha elsírta könnyeit.

   

  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_603598 (0)
   
 18. Torolt_felhasznalo_435449
  Torolt_felhasznalo_435449
  2007. július 1. 12:06443.
  Már vénülő kezemmel
  Fogom meg a kezedet,
  Már vénülő szememmel
  Őrizem a szemedet.

  Nem tudom, miért, meddig
  Maradok meg még neked,
  De a kezedet fogom
  S őrizem a szemedet.

  Ady Endre
  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_603598 (0)
   
 19. 2007. augusztus 5. 19:46444.

  Juhasz Gyula : Szerelem?

  Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
  Elrévedezni némely szavadon,
  mint alkonyég felhőjén, mely ragyog,
  És rajta túl derengő csillagok.

  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_435449 (443)
  2007-07-01  12:06
 20. 2007. szeptember 12. 13:38445.
  Elizabeth Barrett-Browning: MONDD ÚJRA

  Mondd újra s újra mondd és újra mondd,
  hogy szeretsz! Bár az ismételt szavak
  kakukknótához hasonlítanak,
  emlékezz rá, hogy se mező, se domb

  nincs kakukknóta nélkül, ha a lomb
  ujúl tavasszal, s kizöldül a mag.
  Egyszeri szó, mint szellem hangja, vak
  sötétben zeng el, és kétség borong

  nyomában. Ismételd... szeretsz... Ki fél,
  hogy a rét tulsok virággal veres
  s az ég tulsok csillaggal ékszeres?

  Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod ugy zenél
  mint ezüst csengő, ujrázva... Beszélj;
  de ne feledd, hogy némán is szeress...
  (Babits Mihály)
  előzmény:
  richtermama (444)
  2007-08-05  19:46
 21. Torolt_felhasznalo_201222
  Torolt_felhasznalo_201222
  2007. szeptember 18. 10:06446.

  sziasztok! keresek egy idézetet, de sajnos egy teljes mondatára sem emlékszem :-( arról szól hogy vannak nők  akik belépnek ez életedbe és lehet csak rövid időt töltenek ott, és meg is sebeznek, mégis örökre várod hogy újra és újra átérezd ezt a dolgot.... ha valaki erre jár, segítsen nekem légyszi;-) köszönöm!

  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_603598 (0)
   
 22. 2007. szeptember 19. 17:03447.

  Szilágyi Domokos: SZEMEDBE NÉZEK

  Amire nem lel szót a nyelv,
  Mi be nem fér egy ölelésbe;
  Miről az ajak nem beszél
  Csókot adva, vagy vágyva, kérve;

  Mit el nem mond egy mozdulat,
  Ha kezeddel a búcsút inted;
  Mit el nem árul mosolyod:
  Azt mind kimondja egy tekintet!

  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_201222 (446)
  2007-09-18  10:06
 23. Torolt_felhasznalo_201222
  Torolt_felhasznalo_201222
  2007. szeptember 21. 09:37448.

  " Vannak nők akiknek a közelében az ember azt érzi, hogy egy nap alatt öt évet élt, öt különböző életben, és ha fáj ötször úgy fáj, de ötször akkora az öröm is, és minden nap úgy érzi ez már az utolsó, mert kibírhatatlan az állandó lobogás, izzás. És amikor végre felemésztette a szenvedély, megkönnyebbül, hogy aztán egész életében az remélje, hátha megtörténik vele még egyetlen egyszer a csoda!"

   

  Megtaláltam az idézetet 

  előzmény:
  richtermama (447)
  2007-09-19  17:03
 24. Torolt_felhasznalo_770932
  Torolt_felhasznalo_770932
  2008. február 11. 18:14449.

   

   Szép versek gyűjteménye itt:

  http://verspatika.wordpress.com/

  előzmény:
  Torolt_felhasznalo_603598 (0)
   

Címlap

top