Ezo

Ősi kozmikus szimbólum segít a szerelemben

Az enneagram ősi kozmikus szimbólum, ugyanakkor egyfajta diagram is. Kilenc személyiségtípust különböztet meg, a rájuk jellemző más és más belső késztetésekkel, viselkedésmintákkal, hibákkal és erősségekkel.

Az alábbiakban ismertetett főbb jellemzők alapján bárki könnyen „beazonosíthatja” akár önmagát, akár a társát, kiszemeltjét. Ha a színfalak mögé látunk, azaz megértjük, hogy mi dolgozik bennünk vagy a másik emberben, tudatosabban és toleránsabban kezelhetjük a felmerülő nehézségeket. Így kapcsolatunk is boldogabbá, kiteljesedettebbé válhat.

 

Egyes – a vállalkozó

 

• Mottója: az élet arról szól, hogy kijavítsuk a hibákat, majd továbblépjünk.

• Belső mozgatórugója: elfojtott sértettség vagy düh.

• Erőssége: jó ítélőképesség.

• Kulcsszavai: perfekcionizmus, kritikusság, üzleti érzék, pedantéria.

Párkapcsolatban:

Mivel a hibákra összpontosít, túlzottan kritikus lehet társával szemben. Azt gondolja, hogy valamiféle „magasabb tudás” birtokában van – néha egyenesen tévedhetetlennek hiszi magát –, s ennek megfelelően általában a saját akaratát igyekszik érvényesíteni a kapcsolatban. Mint az életben mindent, kapcsolatát is vagy fehéren, vagy feketén látja – társát hol piedesztálra állítja, hol letaszítja róla… Szeretetét, féltését többek között az anyagi biztonság megteremtésével fejezi ki. Ám éppen emiatt túlvállalhatja magát, majd úgy érezheti, hogy a másik nem veszi ki kellőképpen a részét közös feladataikból. Mivel hajlamos azonosítani magát az általa létrehozott anyagi háttérrel, sötétebb pillanataiban azt hiszi, társa csak a pénze miatt van vele. A fentiek miatt gyakran érez sértettséget vagy dühöt, amely – mivel az okát az Egyes nem fogalmazza meg – agresszióba fordulhat át.

Kettes – a segítő

 

• Mottója: a szeretet – az én szeretetem – tartja mozgásban a világot.

• Belső mozgatórugója: büszkeség.

• Erőssége: empátia.

• Kulcsszavai: fejlett szociális érzék, melegség, manipuláció, szépség.

Párkapcsolatban:

A Kettessel látszólag csupa öröm az élet. Ösztönösen tudja, hogy a másik hogy érez, és mindent megtesz annak testi-lelki jóllétéért. Fejlett esztétikai érzékének és intuíciójának köszönhetően olyan miliőt teremt partnere számára, ahol az valóban otthon érezheti magát.

Mindemellett a Kettes valamiféle különös erő birtokában van, amelynek révén arra készteti társát, hogy az a lehető legtöbbet hozza ki magából. Szélsőséges esetben viszont a Kettesnek meggyőződésévé válhat, hogy jobban tudja, a másiknak mit kellene tennie (gondolnia, éreznie…), mint ő maga, s valósággal rátelepszik. A probléma oka a Kettes kisebbrendűségi érzésében keresendő, amelyet azzal kompenzál, hogy igyekszik nélkülözhetetlenné tenni magát partnere számára. A folyamatos gondoskodásért cserébe igényt tart a másik ember elismerésére. Ha nem kapja meg, egzaltált, hisztérikus és következetlen módon próbálja kikövetelni.

 

Hármas – a mágus

 

• Mottója: minden az image-en múlik.

• Belső mozgatórugója: önbecsapás.

• Erőssége: hatékonyság és alkalmazkodóképesség.

• Kulcsszavai: sikerorientáltság, kitartás, élénk fantázia, jó megérzések.

Párkapcsolatban:

Nagystílű, céltudatos ember benyomását kelti, mindemellett rendkívüli vonzereje van. Gond nélkül alkalmazkodik a társához, annak szűkebb és tágabb környezetéhez. Teremtőerejének és kifogyhatatlan energiáinak köszönhetően biztonságos hátteret teremt önmaga és partnere számára.

Valójában a Hármas retteg a kudarctól, és minden lehetséges módon igyekszik elkerülni azt – leginkább úgy, hogy sikeres ember képét mutatja kifelé. Idővel olyannyira azonosulhat az önmagáról kialakított képpel, hogy teljesen elveszíti önmagát. Mivel az image-hez a cselekedetek is hozzátartoznak, szélsőséges esetben a Hármas szinte hajszolja az újabb feladatokat, miközben érzelmei takaréklángon égnek. Partnere pedig nem érti, hogy az a sármos, izgalmas nő vagy férfi, aki mellett lehorgonyzott, miképp válhatott érzéketlen „munkoholistává”.

Négyes – a romantikus

 

• Mottója: valamilyen lényeges dolog hiányzik az életemből; csak akkor lehetek teljes, ha megtalálom azt.

• Belső mozgatórugója: vágyakozás, elégedetlenség.

• Erőssége: egyediség és mély érzelmek.

• Kulcsszavai: magány, szeszélyesség, eredetiség, vonzódás az élet mélységeihez (depresszió, betegség, halál).

Párkapcsolatban:

Mély érzelmekkel viseltetik társa iránt. Vágyik a kapcsolatban való feloldódásra. Folyamatos hiányérzete miatt azonban soha nem igazán boldog az aktuális körülmények között – a boldogság állapotát a jövőbe helyezi, amikor hite szerint minden feltétel adott lesz ehhez. Emiatt a Négyes zárkózottnak tűnhet partnere szemében.

Eredetisége és kreativitása révén a Négyes mindig képes új színt vinni a kapcsolatba. Semmi sem taszítja jobban, mint a középszerűség, ezért életvezetése a legkevésbé sem mondható szokványosnak. Megjelenésében és kifejezésmódjában egyaránt hajlamos egyfajta drámaiságra. Nem akar mindenáron különlegesnek látszani, hanem a valódiságot, a valóságot keresi a maga módján, amit persze egy másik típusnak nehéz megértenie. A Négyes életében sűrűn váltakozó magasságok és mélységek ugyancsak túlzottnak tűnhetnek a társ szemében.

Ötös – a megfigyelő

 

• Mottója: a tudás biztonságot ad.

• Belső mozgatórugója: fösvénység.

• Erőssége: tárgyilagosság.

• Kulcsszavak: tudás, elemző-rendszerező gondolkodás, józanság, visszahúzódás.

Párkapcsolatban:

Minden körülmények között, így kapcsolatában is a biztonságra törekszik. Emiatt soha sem adja fel teljesen a függetlenségét, s a birtokában lévő információk egy részét is megtartja magának. Időről időre szüksége van a magányra. Emiatt az Ötös távolságtartónak, szinte elérhetetlennek tűnhet társa szemében – mintha nem lenne igazán jelen a kapcsolatban. Holott csak arról van szó, hogy az Ötös képes tökéletesen szétválasztani egymástól a kapcsolatot, valamint az élet más területeit, s mindegyik számára megszab egy bizonyos időkeretet. Párja számára kiábrándító lehet, hogy az Ötös a legromantikusabb helyzetben is képes tárgyilagos és higgadt maradni. Pedig az Ötös érzelmei éppoly intenzívek, mint bármely másik típusé, ám csak akkor ad nekik szabad utat, amikor egyedül, „biztonságban” van.

Hatos – a lojális

 

• Mottója: a világ veszélyes hely.

• Belső mozgatórugója: félelem/kétség.

• Erőssége: lojalitás.

• Kulcsszavai: kötelességtudat, elköteleződés (ügy, eszme, ember iránt), biztonság, bizalmatlanság.

Párkapcsolatban:

Akkor érzi magát biztonságban, ha van hová, kihez tartoznia. Mindent megtesz azért, hogy a kapcsolatát fenntartsa, nemcsak a saját nyugalma érdekében, hanem azért is, mert felelősséget érez a másik ember iránt. Ugyanakkor – éppen a biztonságot szem előtt tartva – némiképp távolságtartó lehet vele szemben.

Különös adottsága révén a Hatos minden helyzetben meglátja a lehetséges csapdát. Aggodalmának rendre hangot is ad, ami a társ számára idővel terhessé válhat. Szemében a Hatos realizmusa pesszimizmusnak tűnhet.

A Hatos aggodalma egy pillanat alatt elszáll, ha párját veszély fenyegeti, és gondolkodás nélkül akcióba lendül. A hétköznapok során viszont kerüli a konfrontációt. Társának nehéz rávennie őt a nyílt állásfoglalásra vagy pláne a döntésre. A Hatos egyszerűen nem tud mit kezdeni az eredeti gondolkodás- vagy kifejezésmóddal, így partnerétől is elvárja, hogy minél inkább megfeleljen az általánosan elfogadott normáknak.

 

Hetes – a mágikus gyermek

 

• Mottója: az élet egy kaland, korlátlan lehetőségekkel.

• Belső mozgatórugója: mohóság.

• Erőssége: optimizmus.

• Kulcsszavai: álmodozás, gyorsaság, mozgékonyság, felületesség.

Párkapcsolatban:

A gyermek archetípusa. Élete tervek és elképzelések körül forog, ám csak keveset visz véghez közülük – az élvezetet a jövő tervezése jelenti számára. Az élethelyzeteknek csak a pozitív oldalát hajlandó meglátni, ugyanis következetesen hárít mindent, ami fájdalmas lehet számára – úgy érzi, a veszteség megsemmisítené. Az intimitástól való félelme újra és újra továbblépésre készteti. Ráadásul képes egyik percről a másikra új megvilágításba helyezni a dolgokat, így kapcsolatát is – hogy aztán úgy döntsön, voltaképpen nincs is szüksége rá. Ezekre az okokra vezethető vissza az, hogy a Hetes, mint mindenben, a szerelmi életében is hajlamos a minőség helyett a mennyiségre helyezni a hangsúlyt.

Szerencsés esetben társa nem híve a szokványos megoldásoknak – de még így sem könnyű fenntartania a Hetes érdeklődését. Ha azonban megérti, hogy mi hajtja a Hetest, és kalandozásai után hajlandó őt visszafogadni, olyan párra talál benne, akinek a dinamizmusa és a lelkesedése mindkettőjüket átsegíti az élet nehézségein.

Nyolcas – a főnök

 

• Mottója: csak az erős képes fennmaradni.

• Belső mozgatórugója: érzékiség.

• Erőssége: erő.

• Kulcsszavai: öntudatosság, célirányosság, igazságosság, agresszivitás.

Párkapcsolatban:

Az érzékek embere. Ha örömet, élvezetet talál a kapcsolatban, a végsőkig kitart társa mellett, mi több, védi, oltalmazza őt.

A Nyolcas mindig előre néz, és nem ismer lehetetlent. Bár hite szerint minden körülmények között az igazságosságra törekszik, előfordulhat, hogy az adott cél elérése érdekében akár a társán is úthengerként gázol keresztül, anélkül, hogy ennek tudatában lenne. A kapcsolatban nem feltétlenül kíván irányító szerepet betölteni, de a korlátozást sem tűri. Szerencsés, ha a pár közös dolgait a reális gondolkodású és ambiciózus Nyolcas „menedzseli”.

Határozottsága és energikussága bizonyos keretek között inspiráló, szélsőséges esetben azonban „túl sok” lehet a partner számára.

Jó, ha a partner tisztában van azzal, hogy a Nyolcas valójában fél a saját sebezhetőségétől. Ezt a félelmet hivatott ellensúlyozni a Nyolcas rendkívüli érzékisége, illetve esetleges túlzásai az evés, illetve az alkohol- és drogfogyasztás terén.

Kilences – a szent

 

• Mottója: az áramlással haladni.

• Belső mozgatórugója: kényelemszeretet.

• Erőssége: elfogadás.

• Kulcsszavai: passzivitás, békesség, együttérzés, gyógyító-közvetítő szerep.

Párkapcsolatban:

Társát teljes mértékben elfogadja, mindig van ideje számára, és – mondván, hogy jobb a békesség – saját szempontjait és igényeit is hajlandó háttérbe szorítani. A kapcsolatban már csak kényelemszeretete miatt is passzív szerepet tölt be. Mivel a jelenben él, nehezére esik a tervezés, így az irányvonalak meghatározását a másik embertől várja. Képes ugyanazon dolog valamennyi oldalát egyszerre látni, ezért nehezen és lassan hozza meg döntéseit. Szívesen veszi, ha a társa leveszi a válláról ezt a terhet.

Egy-egy megoldandó probléma esetén érvek és ellenérvek valóságos csatát vívnak a Kilencesben, aki képtelen közöttük fontossági sorrendet felállítani. Ezt a belső harcot tévézéssel, olvasással, nemritkán evéssel próbálja csillapítani. Ha társa kizökkenti ebből a viszonylagos nyugalmi állapotból, a Kilences valamilyen indirekt módon – bezárkózással, passzivitással – ellenáll.

Jelkép.lap.hu »
Enneagram.lap.hu »
Misztika.lap.hu »

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése