Nyereményjátékok

Nesquik nyereményjáték szabályzata

A Nesquik NLC elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

1. A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék). A Játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 16. életévüket betöltött*, magyar állampolgár* természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt regisztrál** a https://nlc.hu/nyeremenyjatekok/** oldalon nevének**, lakcímének**, telefonszámának**, születési idejének** megadásával és kitöltik** a Nesquik kvízjátékot** (továbbiakban: Pályázat).

2. Egy Játékos csak egyszer jogosult regisztrálni. Egy Játékos csak egy e-mail címmel jogosult a Játékban részt venni. Egy játékos a kvízjátékot, amennyiben azt helyesen tölti ki, csak egyszer jogosult részt venni.

3. A Játék időtartama: négy hét – 2014. április 23.-án 00 óra 00 perc 01 másodperctől – 2014. május 20. éjfél

A nyereményjáték négy játékhétre kerül felosztásra

1. játékhét: 2014. április 23. 00 óra 00 perc 01 másodperctől – április 29. éjfél

2. játékhét: 2014. április 30. 00 óra 00 perc 01 másodperctől – május 06. éjfél

3. játékhét: 2014. május 07. 00 óra 00 perc 01 másodperctől – május 13. éjfél

4. játékhét: 2014. május 14. 00 óra 00 perc 01 másodperctől – május 20. éjfél

4. A játék menete:

A játékos a https://nlc.hu/nyeremenyjatekok/ oldalon található cikk elolvasása után felel az ott feltett négy kvízkérdésre. A kérdések egy része a cikk alapján válaszolható meg, egy része pedig általános ismeretek alapján.

A kvízt helyesen kitöltő játékosok között Szervező az 5. pontban meghatározott nyereményeket sorsolja ki. A kvízt helyesen kitöltő játékos neve a sorolsáson egyszer vesz részt, függetlenül attól, hogy a kvízt hányszor töltötte ki helyesen.

5. A Játékban megnyerhető nyeremények:

            Nyeremények: hetente 10 db (azaz a négy hét alatt összesen 40 db) Nesquik családi csomag (tartalma: 3 db 800g Nesquik kakaó italpor + 1db fémdoboz vagy tolltartó vagy bögre – Szervező döntésétől függően).

6. Sorsolás időpontja:

  1. játékhét: Sorsolási időpont: 2014. április 30. 10:00 óra: a 2014. április 23. 00 óra 00 perc 01 másodperctől – április 29. éjfél között helyes megfejtést beküldő játékosok között
  2. játékhét: Sorsolási időpont: 2014. május 07. 10:00 óra: a 2014. április 30. 00 óra 00 perc 01 másodperctől – május 06. éjfél között helyes megfejtést beküldő játékosok között
  3. játékhét: Sorsolási időpont: 2014. május 14. 10:00 óra: a 2014. május 07. 00 óra 00 perc 01 másodperctől – május 13. éjfél között helyes megfejtést beküldő játékosok között
  4. játékhét: Sorsolási időpont:2014. május 21. 10:00 óra: a 2014. május 14. 00 óra 00 perc 01 másodperctől – május 20. éjfél között helyes megfejtést beküldő játékosok között.

7. A sorsolások gépi sorsolás útján kerülnek lebonyolításra. Sorsolások nem nyilvánosak.

8. A sorsolások helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.

9. Szervező a nyeremények tekintetében nyereményeként 3 fő tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi (**-gal jelölt), illetőleg bármely személyi (*-gal jelölt) feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

10. A Szervező a nyertes Játékosokat e-mailben értesíti.

11. Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Szervező jogosult a játékosokat további adatok közlésére is felhívni.

12. Amennyiben a nyertes nem érhető el a megadott e-mail címen, a Szervező az első kapcsolat-felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremények nyertese attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, helyébe tartaléknyertes lép.

13. A nyertes(ek) a nyeremények átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult(ak).

14. A Szervező a nyerteseket a regisztrációnál megadott e-mail címükön keresztül értesíti a nyeremények átvételének (kiszállításának) részleteiről. A nyereményeket a Szervező postán vagy futárszolgálat útján juttatja el a nyertes játékos részére.

15. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

16. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

17. A Szervező a nyertesek névsorát https://nlc.hu/nyeremenyjatekok/ alatt hozza nyilvánosságra folyamatos feltöltéssel, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-40-214-200 (helyi tarifával hívható, nem emeltdíjas) telefonszámának segítségével teszi elérhetővé. A teljes nyerteslista legkésőbb a Játék lezárultát követő 30 napon belül hozzáférhető. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve jelenik meg.

18. Azáltal, hogy a Játékos a Játékon részt vesz

–          feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét a nyertes-lista kommunikálásához; továbbá nevét, telefonszámát, e-mail címét, és lakcímét a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

–          tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

–          feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

–          tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 18. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel

–          Adatfeldolgozó Sanoma Media Budapest Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 9

19. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-gal jelölt feltételek) és /vagy tárgyi (**-gal jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért a Játékos helytállni tartozik.

20. Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

21. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

22. A játékban a Nestlé Hungária Kft.*, a Kékkúti Ásványvíz Zrt.*, a Cereal Partners Hungária Kft.*, a Sanoma Media Budapest Zrt..*, dolgozói* és alvállalkozói*, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1 § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói* nem vehetnek részt.

23. A Játékos általi regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

24. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

25. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://nlc.hu/nyeremenyjatekok/ oldalon érhető el, és információ kérhető a Nestlé Fogyasztói Szolgálat helyi tarifával hívható telefonszámán (06-40-214-200).

26. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

27. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

28. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 

Budapest, 2014. április 16.
Nestlé Hungária Kft.
Szervező

 

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése