párkereső

Párkereső nyereményjáték szabályzata

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sanoma Budapest Zrt. (a továbbiakban: Sanoma) megbízásából az Egyesült Társkereső Kft. által üzemeltetett NLCafe Párkerső weboldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. A Játékok szervezője az Egyesült Társkereső Kft. (továbbiakban: Szervező), mint az NLCafe Párkereső szolgáltatásának üzemeltetője.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A játékban való részvételhez szükséges, hogy a Játékos a Párkereső weboldal regisztrált felhasználója legyen, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét a regisztráció során. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játékot az NLCafe Párkereső szolgáltatásán keresztül lehet igénybe venni. A játékban való részvétel feltétele a szolgáltatásba való, meglévő, vagy új regisztrációval történő legalább egyszeri bejelentkezés (a regisztráció során szerzett belépési adatokkal, melyeket az oldal jobb felső sarkában található “Bejelentkezés a Párkeresőbe” dobozban kell megadni. Sikeres belépésnek az számít, ha a bejelentkezési ablakban az oldal visszaigazolta a bejelentkezést a “Belépve, mint XY [azonosító]” szöveggel, ahol XY felhasználó userneve, [azonosító] pedig a felhasználó egyedi azonosítószámát jelenti). A Sorsoláson az összes, a játék időtartama alatt belépett felhasználó részt vesz.

A játék időtartama alatt egy felhasználó többször is bejelentkezhet a szolgáltatásba, azonban minden nap csak egyetlen bejelentkezését vesszük figyelembe a sorsolás során. A Játék tisztességességét bármely okból, vagy bármilyen megoldással veszélyeztető Játékost a Játékból kizárjuk, illetőleg a Játékos ebben az esetben a nyereményre nem jogosult.

3. A Játék időtartama

A Játék 2009. június 22. 00:00 órától 2009. július 03. 24:00 óráig tart. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után történő bejelentkezéseket a sorsolás során nem vesszük figyelembe.

 

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni a 2. pontban leírt módon, az NLCafe Párkereső szolgáltatásba történő bejelentkezéssel lehet. A játék időtartama alatt egy felhasználó többször is bejelentkezhet a szolgáltatásba, azonban minden nap csak egyetlen bejelentkezését vesszük figyelembe a sorsolás során. Egy felhasználó a nyereményjátékban csak egyetlen regisztrációval vehet részt. A nyereményjátékban való részvételnek, valamint a nyeremények kézbesítésének további feltétele a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása a regisztráció során, illetve regisztráció után az adatlapon.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

5. Nyeremények

Főnyeremény: nyaralás 2 személy részére (3 nap 2 éjszaka) a 4 csillagos Kék Duna Wellness Hotelben. További információ: www.wellnesshotel.hu

További nyeremények:

– 5 db RapidRandi belépő (további információk)
– 5 db Kinyit-Lakat belépő (további információk)
– 10 db fél évre szóló Nők Lapja előfizetés

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

6. Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2009. július 6.

A sorsolást az Egyesült Társkereső Kft. végzi. Amennyiben a kisorsolt nyertes nem tud, vagy nem akar élni nyereményével, ebben az esetben pótnyertest sorsolunk az adott nyereményhez. Amennyiben a sorsolás során olyan játékos kerül kisorsolásra, akinek az adatlapján hiányos, vagy hibás adatok szerepelnek, helyére új nyertest sorsolunk.

 

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a parkereso@nlcafe.hu e-mail címen, neve, felhasználóneve, postacíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 

8. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje az általában egyidejűleg folyamatban lévő több Játékra tekintettel hosszú, akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
(Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a Szervezőnél tehető meg.

Főnyeremény esetében: a szolgáltatás igénybevétele érdekében közvetlenül a Szervezővel kell felvenni a kapcsolatot.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Sanomá-t, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Sanoma, valamint az ETSZ Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

– a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Sanoma átadja a Szervezőnek, illetve a Szervező átadja a Magyar Posta Zrt-nek (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.), a DHL Express Magyarország Kft-nek (1097 Budapest, Fehérakác u. 3.), vagy a GLS Hungary Kft-nek (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.).

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Sanoma a játék regisztrációkor megadott adatait átadja a Szervezőnek, mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Mind a Sanoma, mind a Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

10. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, hiánytalan adat, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanomá-nak és a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Sanoma a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Sanoma nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Sanoma az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2009. június 22.

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése