nlc.hu
Advent nyereményjáték
nlc Advent 2023 nyereményjáték szabályzat

nlc Advent 2023 gyűjtögetős nyereményjáték szabályzata

Játssz velünk adventi nyereményjátékunkon! Jó játékot, sok sikert, kellemes adventi készülődést kíván az nlc szerkesztősége!

Adventi nyereményjáték 2023 gyűjthető nyuszi elemKeresd az adventi oldalon a karácsonyi nyuszikat 2023. november 27-től december 17-ig, és gyűjts össze belőlük naponta 6-ot! Amint megtaláltad mindet, egy kérdést teszünk fel neked. Ha helyesen válaszolsz, részt vehetsz az adventi nyeremények sorsolásán.

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett, www.nlc.hu weboldalon, azon belül a https://nlc.hu/adventi-nyeremenyjatek/ oldalon elérhető Adventi gyűjtögetős nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: CENTRAL MÉDIA).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a CENTRAL MÉDIA nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

2. A Játék leírása

A https://nlc.hu/adventi-nyeremenyjatek/ oldalán meghirdetett Adventi gyűjtögetős nyereményjáték során 4 héten át karácsonyi figurákat kell gyűjteni. A figurák a www.nlc.hu oldal adventi rovatainak cikkeiben kerülnek elhelyezésre, véletlenszerűen. Naponta 6 figurát kell összegyűjteni, majd egy tudás alapú kérdésre helyesen válaszolni, ezután adataik megadásával a játékosok részt vehetnek a sorsoláson. A napi sorsolás során az adott nap helyes választ beküldő játékosai közül sorsoljuk a napi adventi nyeremények nyerteseit. Aki egyszer nyert, továbbra is részt vehet a játékon, a heti és fődíjas nyereményekért.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama 3 hét: 2023. november 27 – 2023. december 17.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.

 

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a sorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

  • A Játék részvételi feltételei:a Játék 4 hete alatt bármely napon 6 db karácsonyi figura összegyűjtése
  • a Játék során feltett tudás alapú kérdésre történő helyes válaszadás
  • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
  • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
  • egy Játékos legfeljebb egy e-mail címmel, egy napon egyszer vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a CENTRAL MÉDIA valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
  • egy Játékos a 4 hetes periódus alatt minden nap részt vehet a Játékban, de naponta csak egyszer. Több jelentkezés esetén a CENTRAL MÉDIA a Játékos első jelentkezését veszi figyelembe, függetlenül az abban foglalt megfejtés helyességétől.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a CENTRAL MÉDIA-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit, aki az utolsó napon csatlakozik a játékhoz, ő is megnyerheti az aznapi nyereményt, illetve részt vehet az aktuális heti nyeremények és a fődíj sorsolásán is.

 

5. Nyeremény

A Játék nyereménye: az adventi nyeremények listáját külön oldalon lehet megtekinteni, itt: https://nlc.hu/adventi-nyeremenyjatek/.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a CENTRAL MÉDIA és a Játékos kötelesek együttműködni.

A CENTRAL MÉDIA vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

A CENTRAL MÉDIA nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A CENTRAL MÉDIA a nyeremények listáján felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 

6. Sorsolás

2023. november 28-tól napi sorsolásra kerül sor egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a CENTRAL MÉDIA 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A pénteki, szombati és vasárnapi napok játékosai közül az adott hétvégét követő hétfőn sorsolunk nyertest.

Játékra 2023. december 17. vasárnap éjfélig van lehetőség, a játékot 2023. december 17. vasárnap 24.00 órakor lezárjuk!

Napi sorsolás

A napi nyeremények sorsolását minden esetben az adott nap játékosai közül, de értelemszerűen MÁSNAP sorsoljuk!

A 0–24 óráig megszerzett sorsjegyek vesznek részt a következő napi sorsoláson.
A nyerteslista az ELŐZŐ NAPI játékosok közül sorsoltakat tartalmazza!

Szombaton és vasárnap nincs sorsolás, a hétvégi napok sorsolása mindig a rákövetkező hétfőn történik!

Heti sorsolás

Az előző héten megszerzett összes sorsjegy részt vesz a következő hétfőn történő heti sorsoláson, ahol az előző heti nyereményeket nyerheted meg!

Fődíj sorsolás

A fődíj a játék végén, 2023. december 18-án talál gazdára, és itt az összes addigi játékos újra játékba kerül az értékes főnyereményekért. Függetlenül attól, hogy a Játékos a játék időtartama alatt hányszor játszott a nyereményjátékon, a fődíj sorsoláson csak egyszer vesz részt.

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre pótnyertest sorsolunk. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a CENTRAL MÉDIA tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a heti periódusokon belül, az adott héten nem sorsolhatók ki újra a napi nyereményekért, de a heti nyeremények és a fődíj sorsolásán újra részt vehetnek sorsjegyükkel és jogosulttá válnak a nyereményre.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

A CENTRAL MÉDIA a nyertesek nevét az nlc.hu adventi nyertesek oldalán, az Eddigi nyerteseink oldalon a sorsolás napján teszi közzé: https://nlc.hu/advent-nyertesek/.

A termékek kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, telefonszám, valamint az e-mail elküldött listából kiválasztott FoxPost csomagautomata megadása.

A nyeremény átvételéről pontos információkat a nyertest kiértesítő e-mailben fogunk tájékoztatást adni.

 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a CENTRAL MÉDIA-mel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a CENTRAL MÉDIA-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a CENTRAL MÉDIA logisztikai partnere, a FoxPost kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A CENTRAL MÉDIA mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik, különösen az ünnepi időszakban. Az adventi nyereményeket legkésőbb 2024. január 31-ig juttatjuk el nyerteseinknek. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

Nyeremények átvétele FoxPost automatából történik, vagyis nem küldjük házhoz a nyereményeket: amikor a termék megérkezik a kiválasztott FoxPost automatába, A Foxpost rendszere sms-ben és e-mailben értesítést küld a nyereményjátékban megadott email címre. A kapott kóddal 4 nap áll rendelkezésre a csomag átvételére. Logisztikai partnerünk a kiválasztott rekeszben 4 napig őrzi meg a küldeményt. Ha munkaszüneti- vagy ünnepnap beleesik ebbe az időszakba, akkor automatikusan kitolódik és arányosan hosszabbodik az átvételi határidő.

A CENTRAL MÉDIA és logisztikai partnere, a FoxPost a terméket/termékeket egy alkalommal postázza. Az át nem vett csomagok automatikusan visszaszállításra kerülnek és újbóli kiszállításra nincs lehetőség.

A termékeket kizárólag logisztikai partnerünk rekeszeibe van módunk kézbesíteni, erre országszerte 70 000 automata áll rendelkezésre, 278 településen.

Ruházati termékek: A ruházati termékek esetében a méretválasztás e-mailes egyeztetés útján történik.

Belépőnyeremények: A színház, kiállítás, hangversenyjegy vagy bármely, időponthoz kötött nyeremény esetén más időpontban nem tudnak a felajánló intézmények belépőjegyet biztosítani. Belépőnyeremények általában nem kerülnek postázásra, a belépőjegyek az adott rendezvényen vehetők át a rendezvény kezdése előtt, vagy a nyeremény tárgyát képező szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybe vehető a felajánló intézmények rendelkezésére bocsátott adatok alapján, a személyazonosság igazolását, illetve ellenőrzését követően.

Voucherek: bizonyos nyeremények voucher formájában kerülnek átadásra, ezek beváltásáról részletes információt e-mailes egyeztetés útján nyújtunk.

A CENTRAL MÉDIA nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül köteles tájékoztatni a CENTRAL MÉDIA-t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a CENTRAL MÉDIA-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a CENTRAL MÉDIA részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a CENTRAL MÉDIA a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen.

1.           Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A weboldal a Central Médiacsoport Zrt. saját szerverein, belső üzemeltetésben működik.
Panaszbejelentés: abuse@centralmediacsoport.hu

Szervereink működését a Drávanet Zrt. adatközpontja biztosítja.
A Drávanet Zrt. elérhetősége: +36 80811-118, info@dravanet.hu

 

2.           Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Adatkezelés

Adatkezelés

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: ugyfelszolgalat@nlc.hu, Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

3.            Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

a)            A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.

b)            Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz, illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

c)            Central Média a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a FoxPost Zrt. (3300 Eger, Maklári út 119.) részére átadja. Az adatkezelés részletei itt olvashatóak: https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Az érintett jogai és jogorvoslat
Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen

 

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a CENTRAL MÉDIA nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a CENTRAL MÉDIA-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A CENTRAL MÉDIA a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A CENTRAL MÉDIA kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a CENTRAL MÉDIA-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A CENTRAL MÉDIA a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. CENTRAL MÉDIA nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A CENTRAL MÉDIA nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a CENTRAL MÉDIA-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a CENTRAL MÉDIA által megkövetelt intézkedést megtenni, és a CENTRAL MÉDIA-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a CENTRAL MÉDIA-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

11. Egyéb

A CENTRAL MÉDIA fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a www.nlc.hu weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a nyeremenyjatek@nlc.hu e-mail címre!

A nyerteslistát itt találod »

Az adventi játék leírása »

Sok sikert és jó szórakozást kíván az nlc szerkesztősége!

 

Kelt: Budapest, 2023. november 15.

Adventi nyereményjáték 2023 bögre

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top