Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.
 A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2020. január 7.

 

I. Kötelező tájékoztatás

nlc. Szerkesztősége

e-mail: nlc@centralmediacsoport.hu

nlc Ügyfélszolgálat: ugyfelkapu@nlc.hu

Telefon: +36 1 437-3600
Fax: +36 1 437 3737

Impresszum: www.nlc.hu/impresszum 

 

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Főszerkesztő:
Pácsonyi Daniella

Digitálisüzletág-igazgató:
Bognár Bálint

Felelős kiadó:
Varga Zoltán vezérigazgató

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

nlc Ügyfélszolgálat: ugyfelkapu@nlc.hu

 
II. Az adatkezelés részletei

1. nlc. Profil adatok

Regisztráció a) adatok manuális megadása
b) Facebook Connect
Kezelt adatok köre A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, megjelenítendő felhasználónév, jelszó.” A felhasználónév nem ad egyenes következtetést a felhasználó személyére, azonban kapcsolatba hozható vele.

Ezek az adatok kötelezőek, hiányukban a Weboldal tartalma Látogatóként olvasható.

Profil testreszabása révén kezelt további önkéntes adatok: valós név, bemutatkozás, érdeklődési körök, kedvencek, ismerősök, nem, születési dátum, csillagjegy, fórumbejegyzések (beleértve az nlc. Válaszkereső szolgáltatást is), fórumbejegyzések aláírása, Felhasználói Tartalmak, profilkép.

Facebook Connect-tel történő regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (nyilvános adatlap, ismerőslista, e-mail cím és kedvelések) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Central Médiacsoport felé a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. A Facebook Inc. és a Szolgáltató önálló adatkezelők.

Nyilvános adatok A regisztrációval és Profil testreszabása során nyilvánosságra kerülő adatok: megjelenítendő felhasználónév, egyes Felhasználói Tartalmak. A Felhasználó döntése alapján: bemutatkozás, profilkép, egyes Felhasználói Tartalmak.

A nyilvános adatok addig a mértékig törölhetők, amíg egy adat beazonosítható bárki által.

Adatkezelés célja Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. b-k), n), s-x) pontok
Jogalap Az érintett hozzájárulása, továbbá k), t-x) pontok esetében jogos érdek alapján, illetve jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából. A Törölt felhasználók esetében a fórum hozzászólásokban megmaradó személyes adatok esetében: jogos érdek.
Adatkezelés időtartama Az adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 48 óráig, az utolsó belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.

Fórum hozzászólások: anonimizálás történik a regisztráció törlésekor (Törölt felhasználó).


2. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre név, email cím
Adatkezelés célja Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.l), külön hozzájárulás esetén m)
Jogalap Az érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig.

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

Adattörlés A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az ugyfelkapu@nlc.hu email címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen.

Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel: „nlc  Direkt Marketing”.


3. Egyéb adatkezelési tudnivaló

Adathelyesbítés A regisztrációs és profil adatok a Profilban bármikor módosíthatók, illetve az ugyfelkapu@nlc.hu email címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen kérhető a módosítás.
Adattörlés Adattörlés a Profilban kezdeményezhető, illetve az ugyfelkapu@nlc.hu email címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen kérhető a törlés. A törlés megerősítésével a regisztráció megszűnik, a személyes adatok törlésre kerülnek, a Felhasználói Tartalmak pedig – az arra jogosult általi kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – ezt követően név nélkül, „Törölt felhasználó” megjelölés mellett érhetőek el. A Felhasználói Tartalmak törlésére a Felhasználási feltételek Tartalmi Szabályzatban meghatározott módon kerülhet sor.
Egyéb kezelt adatok köre A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást.

A Felhasználó általi Képeslapküldés esetén a feladó név és e-mail, valamint a címzett név és e-mail adata a kiküldő szerver logfájljaiban 30 napig található meg.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat ugyfelkapu@nlc.hu; http://ugyfelkapu.nlc.hu/

A Central Médiacsoport Zrt. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Adatbiztonság A Central Médiacsoport Zrt. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.
Szervereink működését a  Drávanet Zrt. adatközpontja biztosítja.
A Drávanet Zrt. elérhetősége:  +36 80811-118, info@dravanet.hu

Naplózott adatok A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében, valamint anonimizálást követően statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat: látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és böngészőjének adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító jelzése), a látogatott oldal és az IP cím.
Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont A), C), D), F) 2.


4. Cookie tájékoztatás

 

Cookie elnevezése Funkciója Időtartama Tárolt adatok, információk Adatkezelés célja Jogalap
__gfp_64b Gemius mérés biztosítása beállítástól számított 1000 nap domain hash forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utma Google Analytics azonosító cookie 2 év automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmb Google Analytics mérés 30 perc automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmc Google Analytics mérés munkamenet végén törlődik automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmt_UA-egyediszám Google Analytics mérés 10 perc egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmz Google Analytics mérés 6 hónap azonosító és forgalmi forrás, ha létezik forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_ceMobileDetect eszköztípus azonosítás 1 év eszköz típusa forgalmi adatok rögzítése és felhasználói komfort növelése jogos érdek
_goa3TC Hirdetés kiszolgálás 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
_goa3TS Hirdetés kiszolgálás 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
_goa3 Hirdetés kiszolgálás 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
cookieconsent_dismissed a cookie kezelésről szóló tájékoztatás elfogadását rögzíti 3 év igen/nem a cookie kezelés elfogadásának rögzítése jogos érdek
nextend_uniqid google bejelentkezés 40 perc automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
PHPSESSID munkamenet munkamenet automatikusan generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
SID Látogatás és eseménymérés 2 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
bwordpress_egyediazonosító wp munkamenet munkamenet automatikusan generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
wordpress_másikegyediazonosító wp munkamenet munkamenet automatikusan generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
wordpress_logged_in_újegyediazonosító wp munkamenet munkamenet automatikusan generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
wordpress_test_cookie van cookie vagy nincs munkamenet automatikusan generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
Central BT érdeklődési alapú csoportokba besorolás 1 év Automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vwo_uuid_v2 egyedi látogatók azonosítása 366 nap véletlenszerűen generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vwo_uuid látogató azonosítás 10 év véletlenszerűen generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vis_opt_exp_{ID}_combi A/B teszt verzió tárolása 100 nap egyetlen sorszám forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vis_opt_s böngésző újraindítások mérése 100 nap darabszám és egy elválasztó karakter forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vis_opt_test_cookie teszt cookie 366 nap az értéke mindig 1 forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_hjid látogató azonosítás 1 év véletlenszerűen generált alfanumerikus azonosító keresőoptimalizálás és remarketing jogos érdek

Továbbá az alábbi domainekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com

A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.

 

5. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, a GDPR-ban szereplő jogait az nlc@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. nlc Szerkesztősége 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen tudja érvényesíteni.

 

6. Érintetti jogok és jogorvoslatok

a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

 

Kelt:
Budapest, 2020. január 7.

 

Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató előző verziója, amely 2018. május 25-től 2020 január 6-ig volt elérhető.