Ezo

Istennővé válhatunk

Ismeretlen, hatalmas, férfias, kiszámíthatatlan, áld és ver – sokan ilyennek képzelik Istent. De ez a kép egy pillanat alatt összeomolhat az Istennő Templomában, ahol könnyebben megérezhetjük az isteni minőség valódi jelentését.

Veres Kriszta
Veres Kriszta

Mióta világ a világ, istent mindig valamilyennek képzelték. Hogy milyennek, az függött a kortól, a társadalomtól és a helytől, ahol az emberek éltek. Voltak kultúrák, ahol több istenben hittek, míg máshol csak egyben. Volt, ahol nőként ábrázolták őket, és volt, ahol inkább férfi istenkép alakult ki. Sokáig úgy képzelték, hogy isten hatalmas, az ember kicsi, és a kettejük világa elkülönül. Aztán eljött a spirituális forradalom időszaka, ahol azt halljuk, hogy isten bennünk él. De akkor mindannyian istenek vagyunk, csak még nem ébredtünk rá isteni minőségünkre? Hogy is van ez? Ki isten valójában, és hogyan kapcsolódik össze az emberrel? Joggal foglalkoztatják ezek a kérdések a mai kor emberét, akinek egyre erősebb igénye van arra, hogy megismerje önmagát, és egyre inkább érzi, hogy hit nélkül félkarú óriás. A választ kutatva a sors Veres Krisztához, az Istennő papnőjéhez vezetett, aki Magyarországon felélesztette az Istennő-kultuszt, létrehozta az Istennő Templomát, a Danu Pap/nője Iskolát, az Évkör-képzést és számos egyéb kurzust, amelyek segítenek megtapasztalni, és nem csak elképzelni az isteni minőséget.

Miért Istennő?

„Az Istennő-kultusz a kőkorra nyúlik vissza, ahol több mint 5000 éven keresztül háború és szociális hierarchia nélkül éltek őseink – mondja Kriszta. A legősibb leletek – szobrok, rituális tárgyak és barlangrajzok – az istent nőként ábrázolták különböző formákban. Mert őseink, akik egységben éltek a természettel, ott látták megnyilvánulni őt a születés, az élet és a halál forrásaként, vagyis egy teremtő, mindent átható energiaként, amelyből minden megszületett, meg fog születni, és ahova egyszer minden visszatér. Úgy látták, hogy ez az energia rájuk is hat, bennük is jelen van, mint ahogy a világon mindenben és mindenkiben – a nőben, a férfiban, az állatokban, a fákban, a táncokban, a dalokban vagy éppen a tűz lángjában. Az Istennő különböző alakjai és elnevezései pedig a természetet átható és ciklikusan változó hatalmas energia különböző minőségeit jelölték.”

Vissza a természethez, vissza önmagunkhoz

Sokszor halljuk, hogy minden baj és betegség forrása az, hogy elszakadtunk a természettől. Míg őseink mindenben követték a természet ciklusait, mi már semmit sem tudunk az évszakok változása mögött meghúzódó energiamintázatokról, pedig azok erősen hatnak ránk. Kriszta szerint az Istennő követői a természet iránytűjének tekintett Évkörrel, azaz a föld ciklikus ritmusával tudatosan együtt élnek. Az évszakok mögött rejlő energiák irányának és áramlásának ismerete ugyanis megkönnyíti az életünket. Együtt mozogva az évkörrel és az energiákkal újra visszatalálhatunk az elfelejtett harmóniához és önmagunkhoz, így életünk örömteli változások láncolata, nem pedig szenvedéssel teli bukdácsolás lesz.

Utazz az Istennővel!

Istennővé válhatunkAz Istennő tehát az Évkörben nyilvánul meg, amit alapvetően a napfordulók és nap-éj egyenlőségek tengelye oszt fel nyolc ciklusra, amelyek az Istennő nyolc arcát, nyolc minőségét mutatják. „A ciklikusság egész életünket végigkíséri – mondja Kriszta. Minden, ami jelen van benne, egyszer megszületik, felépül, kiteljesedik, majd véget ér, hogy helyet adjon az újnak. Mindez megfigyelhető a holdciklus változásában, a növények fejlődésében vagy a minket is felépítő négy elem – a víz, a levegő, a tűz és a föld – körforgásában. Levetíthető életünk egy hónapjára vagy akár egy egész emberöltőre is. Például egy nő életének első korszaka a menstruáció előtti életszakasz, amely a Leány Istennői minőségnek felel meg. Majd a szexuálisan érett nő életszakaszának a Szerelem Úrnője, az anyává válás korának az Anya-Istennő, a menopauza utáni korszaknak pedig a Barlang Asszonya istennői minőség felel meg. Minden ciklushoz más-más színek, érzelmek és egyéb olyan jellemzők tartoznak, amelyek éppen az adott energiaminőséget támogatják. Jó tudnunk, hogy mely szakaszban milyen energiák erősödnek fel, és hogy azokkal hogyan tudunk együtt áramolni. Például az Istennő sötét minősége, a Barlang Asszonya által uralt időszak november 1-jétől december 20-ig tart. Nem véletlen, hogy első napja éppen a keresztény kultúra szerinti halottak napjára esik, ami az elmúlást szimbolizálja. Ez az időszak alkalmas arra, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, elengedjük mindazt, amire már nincs szükségünk, és átalakuljunk. Ha tudatosan nem is tesszük ezt, akkor is azt tapasztalhatjuk, hogy életünkben olyan események történnek ilyenkor, amelyek által rákényszerülünk az elengedésre és az átalakulásra. Mert a Barlang Asszonya ezt követeli. Az általa képviselt energiaminőség a tudattalanból a tudatunkba hozhat olyan dolgokat, amelyek már megértek arra, hogy változzanak és gyógyuljanak. Ha együtt utazunk az Évkörrel, akkor minden energiaminőséget meg tudunk élni, amit az Istennő képvisel, és ezáltal válhatunk teljessé. Az egyéves Évkör-kurzuson olyan egyszerű, otthon is végezhető gyakorlatokat sajátíthatnak el a résztvevők, amelyek segítenek együtt mozogni az Évkörrel, és nem szembemenni az energiaáramlással. Olyan eszköztárat kapnak, amellyel egyensúlyt teremthetnek életükben, eggyé válhatnak a természettel és az elemekkel, könnyebben eligazodhatnak életük történéseiben, túlléphetnek korlátaikon, és rálelhetnek saját igazságukra.”

Istennővé válhatunk?

Kriszta szerint az Istennő egyszerre van bennünk és rajtunk kívül. Minden ember szívébe tett egy apró szikrát, amit ha táplálunk, egyre nagyobbá válik. Ha elkezdünk együtt utazni vele, akkor jelenléte egyre inkább átszövi lényünket, életünk átalakul, és tudatába jutunk annak, hogy egyszerre vagyunk emberek és isteni létezők.

Az Istennő nyolc arcát mutató évkör-ciklusok és jellemzőik:

• November 1. – december 20.: a Barlang Asszonya – elengedés és átalakulás
• December 21. – január 31.: a Levegő Úrnője – lecsendesedés és életünk újraálmodása
• Február 1. – március 20.: a Leány Istennő – gyógyulás és új kezdet
• Március 21. – április 30.: a Víz Úrnője – kiáradás és egyensúly
• Május 1. – június 20.: a Szerelem Úrnője – szerelem, szeretet, szenvedély és termékenyég
• Június 21. – július 31.: a Tűz Úrnője – belső erő és teremtés
• Augusztus 1. – szeptember 20.: az Anya Istennő – kiteljesedés, beérés és hálaadás
• Szeptember 21. – október 31.: a Föld Úrnője – betakarítás, stabilitás, manifesztáció

Hívd, és jönni fog!

„Ha hívjuk az Istennőt, akkor jön, és folyamatosan tanít – mondja Kriszta – szeretetre, együttérzésre, megértésre, elfogadásra, amit első lépésben önmagunkkal szemben kell gyakorolnunk. Ez a kezdet, és egyben a legnagyobb feladat minden ember számára. Nincs szükség kötött imádságokra, csak ki kell nyitni a szívünket, és kérni, hogy jöjjön el. Ha a Szerelem Úrnőjét szeretnénk segítségül hívni, akkor szólíthatjuk például Afroditét, Babbát, Tündér Ilonát vagy a Szerelem Úrnőjét. Mindegy, mert ilyenkor azt az energiaminőséget hívjuk és erősítjük, amit ez az istennő képvisel. Majd ha figyelünk, érezhetjük a jelenlétét. Üzenhet egy dal vagy egy könyv által, megszólíthat egy érzésen keresztül, vagy éppen a természetben lesz egy olyan élményünk, ami előre visz az utunkon. Idő és tapasztalat kell hozzá, hogy észre vegyük, és tudjuk követni a hívását. Közel kerülhetünk hozzá, ha oltárt készítünk, ha beszélünk hozzá, ha a színeit viseljük, ha különféle technikákat alkalmazunk, ha kapcsolódunk vele a természeten keresztül, vagy részt veszünk az Istennő Templomának egy-egy rituáléján, meditációján, táncán, szertartásán, amelyek jó alkalmak arra, hogy össze tudjunk kapcsolódni azokkal az energiákkal, amelyeket az adott időszakban egy adott istennői minőség képvisel, és amelyek segítenek megoldani valamely élethelyzetünket.”

Nem mindig úgy segít, ahogy azt várnánk

Ha szeretnénk valamit elengedni, akkor nem biztos, hogy kérésre egyszerűen eltűnik az életünkből. Gyakoribb, hogy ilyenkor úgy segít az Istennő, hogy gyarapodni fognak életünkben azok a szituációk, amelyekben megtanulhatjuk ezen dolgok elengedését. Például régi mintáinkét, amelyeket addig működtettünk, de már ideje túllépnünk rajtuk.

Istennővé válhatunk

 

Miért nem jó ellenállni?

Az Istennő tudatosságra is tanít. ‘Könyörtelenül’ szembesít az illúzióinkkal, mindazzal, ami nem valódi. Kriszta elmesélte, hogy egyszer tartott egy Káli-elvonulást, ahol a résztvevők a haragjukkal dolgoztak. „Káli félelmetesen ábrázolt indiai istennő, aki szablyájával valóban átvágja az illúziók fátylát, és szembesít a valósággal. De amint szembesülünk, és felszakad bennünk a fájdalom, akkor átalakul egy lágy, körülölelő energiává, amely megtart minket, és amelyben ezt a folyamatot végig tudjuk csinálni. Ám ha menekülni akarunk a szembesülés elől, akkor megélhetjük őt olyannak, hogy keményen keresztülgázol rajtunk. De tudnunk kell, hogy ezt mi generáljuk, nem ő játszik velünk. Ezért fontos, hogy elfogadjuk a haragunkat, és nézzünk szembe azzal a fájdalommal, amely mögötte van. Mert ha harcolunk ellene, azzal csak tovább tápláljuk. Viszont ha megengedjük, hogy fájjon, akkor egy régi seb gyógyulni kezd, és helyet ad az örömnek. Erre született egy vizualizációs technika, amellyel áttranszformálhatjuk a haragunkat, és abba az irányba fordíthatjuk, amit meg szeretnénk teremteni.”

Aki az Istennőt akarja szolgálni

Istennővé válhatunkA Danu Pap/nője Iskola egyedülálló képzés Magyarországon, amelyet 2006 novemberében indított Kriszta azok számára, akik a Kárpát-medence Istennőit szeretnék szolgálni. Danu ősi Istennő, ősanyja a Kárpát-medencének, róla kapta a nevét a Duna. Az évkör közepén levő kilencedik Istennő-minőség, aki emlékszik az összes asszonyra és férfira, aki ezen a földön élt és halt, emlékszik az összes elsírt könnycseppre, az összes mosolyra, az összes táncra, dalra, szerelemre és imára. Danu fátyla mögé pillantva mi is emlékezni kezdünk, meghalljuk a megszentelt föld suttogását és megtaláljuk az Istennőt belül és kívül. A hároméves képzés eleje az évkör energiáinak megtapasztalásáról szól, melynek következtében a hallgatók életében sok minden megváltozik. Majd megtanulják, hogyan lehet energiával dolgozni, energiát generálni, olvasni a négy elemből, világok között utazni és utaztatni, illetve megtestesíteni és mások számára érezhetővé tenni az Istennőt, ami a legnagyobb kegyelmi állapot. Tudásukat gyógyításra is használhatják azon túl, hogy templomi szertartásokat végezhetnek. Minden év végén felszentelik magukat a hallgatók, az utolsó évben a kör közepén álló istennői minőségnek, amely egy beavatásszerű szertartás – a hallgatók ekkor saját félelmeikkel, ellenállásaikkal néznek szembe különböző formákban.

Az Istennő Temploma

„A templom, amely állandóan »átöltözik«, mégis mindig hangulatos, tulajdonképpen egy lakás, amelyet két éve, az őszi napéjegyenlőséget ünneplő szertartás keretében szenteltünk fel” – meséli Kriszta. A lágyan omló textíliákkal, mécsesekkel, halk zenével otthonossá tett meleg és gyönyörű szakrális tér bárki számára nyitva áll, aki nyugalomra vágyik, valamint arra, hogy önmaga legyen, és kiszakadjon a mindennapok gondjaiból. Aki szeretné elmondani kéréseit az Istennőnek, meditálna, zenét hallgatna, olvasna, vagy megosztaná érzéseit és gondolatait másokkal. A menstruációs kunyhóban lehetőség nyílik összekapcsolódni az ősanyák bölcsességével, újhold és telihold napján pedig gyógyító masszázzsal is megajándékozzuk a templomba látogatókat. A templom újhold, sötét hold és telihold napján tart nyitva, de emellett számos programnak, előadásnak és szertartásnak ad helyet nap mint nap.

Bővebben a programokról: www.istennotemplom.com

Istennő.lap.hu »
Ezotéria.lap.hu »
Boszorkány.lap.hu »

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, az nlc Facebook-oldalán teheted meg.

Címlap

top

Szeretnél értesítést kapni?

Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.

A hét legizgalmasabb cikkei!
Friss sztárhírek itthonról és külföldről
Tudd meg, mit mond a horoszkópod!
Regisztráció

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:

  1. Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved
  2. A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez. Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között.
  3. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad
  4. Jelentkezz be a friss jelszóval

Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:

Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:

Új jelszó mentése